Nowa ustawa skonsoliduje agentów ubezpieczeniowych

ubezpieczenie
  • Trwają rządowe prace nad ostateczną wersją projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, dostosowującego polskie prawo do unijnego.
  • Nowe przepisy mają przynieść korzyści klientom, a na tysiącach agentów wymuszą profesjonalizację usług.
  • Aby sprostać ustawowym wymaganiom, sprzedawcy będą konsolidować się w dużych sieciach multiagencyjnych – prognozują przedstawiciele rynku.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w nowym kształcie ma dostosować polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Zmiany mają przysłużyć się klientom, a na ponad 32 tys. agentów i 230 tys.[1] pracujących dla nich osób wymuszą profesjonalizację usług. Zgodnie z definicją agenci nadal będą działali w imieniu lub na rzecz ubezpieczycieli. Ale po wejściu w życie ustawy dojdą im nowe obowiązki, które sprawią, że ze sprzedawców ubezpieczeń staną się w większym stopniu doradcami ubezpieczeniowymi.

Nowe prawo systemowo zagwarantuje klientom, że to ich interes będzie najważniejszy dla sprzedawców ubezpieczeń. Agenci zostaną bowiem ustawowo zobligowani do oferowania tych produktów, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom klientów, nawet jeśli bardziej opłacałoby im się sprzedać inne ubezpieczenie. W ten sposób kupujący mają zyskać pewność, że wybrana ochrona to najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązań – tłumaczy Jakub Nowiński, członek zarządu Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Aby ten system zadziałał, agenci będą rozpoczynać obsługę klienta od precyzyjnej analizy jego potrzeb i wystawienia mu rekomendacji do zakupu. Klienci mają także otrzymywać ustandaryzowany „Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia”, dzięki czemu w przejrzystej formie dowiedzą się wszystkiego o kupowanej ochronie (m.in. zakresie i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobie płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy). Pośrednicy będą też informować klientów o charakterze i źródle swojego wynagrodzenia.

Nie wszyscy agenci gotowi na zmiany

Dla wielu działających na rynku pośredników – przede wszystkim małych agencji i działających indywidualnie sprzedawców – spełnienie dodatkowych obowiązków może okazać się zbyt skomplikowane.

Trzeba pamiętać, że polski rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego jest bardzo rozdrobniony i większość stanowią na nim niewielkie, często jedno- czy kilkuosobowe agencje. Dla nich przestawienie się ze stosunkowo prostej sprzedaży na bardziej zaawansowany, doradczy model działania może okazać się problemem. Nowa ustawa spowoduje, że wielu sprzedawców będzie musiało niemal z dnia na dzień znacznie podnieść jakość obsługi klienta, a nie da się tego zrobić bez rozbudowanego zaplecza szkoleniowo-biznesowego – uważa Jakub Nowiński.

Zmiany w prawie doprowadzą więc do konsolidacji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Małe podmioty będą dążyły do włączania swojej działalności w struktury dużych sieci multiagencyjnych, które bez trudu dostosują się do nowych przepisów. Ich udział w rynku szacuje się obecnie na ok. 5 proc. W zamian za udział w sprzedaży mniejsi agenci otrzymają dzięki temu narzędzia niezbędne do działania w zgodzie ze zmienionym prawem, dostęp do ubezpieczeń wielu towarzystw, wsparcie szkoleniowe i merytoryczne centrali czy systemy informatyczne do transakcji i rozliczeń. Dzięki temu będą w stanie osiągnąć wymaganą ustawowo jakość obsługi.

Większa koncentracja rynku wydaje się naturalnym kierunkiem dla rozwoju branży także dlatego, że zmieniają się oczekiwania klientów, którzy chcą dziś mieć jak największy wybór ofert różnych ubezpieczycieli – ocenia Jakub Nowiński z Superpolisy Ubezpieczenia. – Nasza multiagencja ma na koncie już cztery konsolidacje ze stosunkowo dużymi podmiotami, współpracujemy także z 3 tys. niezależnych doradców terenowych. W podobny sposób działają także inne duże sieci – dodaje.

Ze statystyk KNF-u wynika, że agentów wyłącznych wciąż jest na rynku najwięcej, ale w 2016 roku w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych pośredników już 40% stanowili multiagenci. Dla porównania: w 2015 roku było to 38%, a w 2014 roku o wiele mniej, bo 32%. W związku z wymaganiami stawianymi przed pośrednikami w nowej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, należy się spodziewać utrzymania tego trendu w kolejnych latach.

Źródło: multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia

[1] Dane Komisji Nadzoru Finansowego za 2016 rok.