Nowe strategie finansowe kluczem do rozwoju firm w dobie transformacji cyfrowej

0

Świat biznesu się zmienia. Przedsiębiorstwa nie oczekują już, że ich park maszynowy, aktualnie posiadany sprzęt czy technologie będą mogły zapewnić im konkurencyjną pozycję na rynku przez całą dekadę. Internet rzeczy (Internet of Things (IoT)) sprawia, że działanie sprzętu i technologii może być zdalnie monitorowane, analizowane i udoskonalane. Ich funkcjonowanie jest łatwiejsze do przewidzenia , a także bardziej wydajne. Dzięki rozwojowi wirtualnego świata  nowe produkty i usługi szybciej trafiają na rynek.

Wszystkie te zmiany sprawiają, że  dostawcy finansowania dostosowują oferowane produkty do potrzeb rynku, czyli  nowe rozwiązania finansowe opierają się na oczekiwanych  biznesowych współczynnikach efektywności  otrzymywanych dzięki stosowaniu finansowanego sprzętu i technologii.

„Płatność za wyniki” (pay-for-outcomes)

W ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła dostępność i zainteresowanie modelem opartym na płatnościach za wyniki przedsiębiorstwa w porównaniu do rozwiązań polegających na korzystaniu z technologii, która według nabywcy miałaby przynosić korzyści przedsiębiorstwu. Pojawienie się nowej generacji rozwiązań cyfrowych, które łączą ludzi, technologie i organizacje, sprawiło, że możliwe stało się bardziej precyzyjne dostosowanie płatności przedsiębiorstw sektora prywatnego lub publicznego do spodziewanych korzyści biznesowych. Kwestia ta jest obecnie coraz szerzej dyskutowana jako możliwy model w sektorze opieki zdrowotnej,[1] produkcyjnym,[2] budowlanym oraz infrastruktury.[3] Kwestie finansowe i technologiczne zostały połączone w zintegrowanej ofercie, gdzie dostawca rozwiązań proponuje przedsiębiorstwom możliwość płatności za spodziewane biznesowe efekty, takie jak poprawa produktywności, optymalizacja czasu eksploatacji, konkretny wzrost wydajności, obniżenie kosztów lub zmniejszenie zużycia energii.

Możliwość płacenia za wyniki biznesowe ułatwia planowanie finansowe w sektorze produkcyjnym, usługach, przy planowaniu i rozwoju infrastruktury oraz w służbie zdrowia. Nie tylko koszty stają się bardziej przejrzyste –unika się również ryzyka, że technologia się zestarzeje, a kapitał zostanie zamrożony.

Czytaj również:  Indeks Union Investment: Polska i Czechy to najatrakcyjniejsze rynki handlu detalicznego w Europie

„Wyniki biznesowe” mogą przybierać różne formy, w zależności od priorytetów organizacji-użytkownika końcowego.

Przedsiębiorstwa produkcyjne zazwyczaj skupiają się na jednym (lub kilku) z czterech efektów: obniżeniu kosztów na jednostkę wytworzonego produktu (np. poprzez szybsze tempo produkcji, zredukowany czas ustawiania produkcji itd.); zredukowaniu ogólnych kosztów operacyjnych (na przykład, niższe zużycie energii); zdolności (i odpowiedniej sprawności), by dostarczyć każdemu klientowi różne modele produktu bez żadnych dodatkowych kosztów; szybszym rozwoju produktu (np. poprzez zdolność przeprowadzania wirtualnych badań). Wszystkie one prowadzą do wzrostu zdolności do konkurowania, umożliwiają penetrację nowych rynków oraz ogólny wzrost przedsiębiorstwa.