Nowy skład SoDA

Spotkanie Prezydium Rady Dyrektorów SoDA Polska (2)

Do grona członków Prezydium Rady Dyrektorów Związku Pracodawców Usług IT – Software Development Association Poland (SoDA) dołączył Paweł Pustelnik. Dyrektor Zarządzający Future Processing, w ramach pełnionej funkcji, przez najbliższe dwa lata chce koncentrować się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem szansy jaką dla krajowych firm IT mogą stać się programy związane z cyfryzacją UE oraz wzmocnieniu wizerunku polskiego sektora technologicznego za granicą.

Obok Pawła Pustelnika skład Prezydium Rady Dyrektorów SoDA na lata 2021-2023 tworzą: Bartosz Majewski, Codibly – Create Impact Innovate, Przemysław Mikus, Liki, Konrad Weiske, Spyrosoft oraz Jan Zborowski, SoftwareMill, których kadencje zostały przedłużone. SoDa zrzesza obecnie już 133 przedsiębiorstwa, których łączny obrót to 1,5 mld złotych, zatrudniających ok. 21 tys. pracowników.

W opublikowanej w czerwcu trzeciej edycji raportu przygotowywanego przez SoDA „Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce” aż 70 proc. firm uczestniczących w badaniu zadeklarowało bardzo dobre nastawienie do przyszłości. Około 30 proc. ankietowanych przedsiębiorstw wskazała, że skutki pandemii COVID-19 miały pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu 6 proc., w porównaniu do kwietnia 2020 roku. Wzrostowi zapotrzebowania na usługi programistyczne towarzyszy wzrost popytu na specjalistów w tej dziedzinie. Jak wynika z raportu 60 proc. badanych firm od początku pandemii zwiększyła ogólne zatrudnienie, a prawie 80 proc. planuje w tym roku dalsze powiększenie swoich zespołów.

– Na bieżąco śledzimy zmiany prawne, które wpływają na funkcjonowanie naszych firm, starając się angażować w prace nad nimi na etapie na tyle wczesnym, aby ostateczne rozwiązania ustawowe uwzględniały nasze postulaty. Możemy pochwalić się, że między innymi dzięki staraniom SoDA, rozszerzono o kolejne kraje, pierwotnie dedykowany programistom z Białorusi, program Polish Business Harbor. W ten sposób zwiększamy potencjał rynku pracy w naszej branży oraz konkurencyjność całego sektora w perspektywie globalnej rywalizacji. Dalsze aktywne działania na tym polu traktujemy jako jeden z naszych priorytetów. Duży potencjał dostrzegamy w działaniach związanych z cyfryzacją Unii Europejskiej. Angażujemy się w krajowy etap opracowywania założeń programów, które mają stać się fundamentem po pandemicznej odbudowy europejskiej gospodarki, tak by firmy IT w UE mogły w jak największym stopniu uczestniczyć w unowocześnianiu gospodarek – mówi Paweł Pustelnik. – SoDA zrzesza podmioty różnych wielkości. Future Processing jest jednym z większych członków. Część wyzwań jest wspólna dla firm programistycznych, bez względu na ich wielkość. Wspólnie poszukujemy optymalnych rozwiązań dla branży, które, oczywiście z zachowaniem skali, będą spełniać oczekiwania firm członkowskich – dodaje.

Od jesieni 2020 roku SoDA współpracuje z Microsoft, w zakresie szkolenia swoich pracowników w obszarze kompetencji związanych z usługami chmurowymi, co jest związane z partnerstwem amerykańskiego koncernu z polską Chmurą Krajową. Obejmuje ono kompleksowy plan inwestycyjny o wartości 1 miliarda dolarów, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

23 i 24 września w Łodzi odbędzie się organizowana po raz trzeci SoDA Conference, jedna z głównych konferencji dedykowanych firmom IT w Polsce. Hasło tegorocznego spotkanie to „The future is now. Trendy, które określają polskie Software House’y”.