NRPiP: Informatyzacja w służbie zdrowia konieczna dla lepszej jakości opieki

0

Nowoczesne technologie informatyczne wspomagają obecnie wiele branż, w tym służbę zdrowia. E-zdrowie pozwala na oszczędność czasu, skuteczniejsze przechowywanie danych i ułatwienie codziennej pracy. Informatyzacja zdrowia jest szczególnie istotna dla młodego pacjenta, który oczekuje profesjonalnej pomocy udzielonej zdalnie, w sposób szybki, wygodny i bezpieczny. Elektroniczne systemy znacząco usprawniłyby pracę w służbie zdrowia – m.in. pielęgniarkom i położnym, które codziennie wykonują szereg czynności medyczno-administracyjnych. W tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.

– Wsparciem może okazać się elektroniczna dokumentacja, elektroniczne recepty i telemedycyna  powiedziała serwisowi eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Rozwiązania te pozwolą skrócić czas poświęcany na wypełnianie dokumentacji papierowej, której jest obecnie bardzo dużo. Z pewnością ułatwią pracę pielęgniarek – więcej czasu dla pacjenta to przede wszystkim lepsza opieka i stan zdrowia społeczeństwa. Ważnym czynnikiem spowalniającym cyfryzację wszystkich dziedzin medycyny są ograniczenia finansowe w publicznych podmiotach, podlegających procedurze przetargowej. Inaczej wygląda sytuacja w prywatnych placówkach, które są wolne od postępowania w ramach przetargu publicznego i z powodzeniem wprowadzają kolejne elementy telemedycyny do codziennej opieki nad pacjentem. Wyzwaniem będzie też ustalenie jednego standardu systemów elektronicznych dla wszystkich podmiotów leczniczych, które są na różnych etapach cyfryzacji. Przy odpowiednim skonstruowaniu i zabezpieczeniu systemów informatycznych, e-zdrowie będzie doskonałym sposobem na komunikację pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Z drugiej strony wprowadzenie elektronicznych systemów to też wyzwanie XXI wieku. Nie wszyscy pracujący w tym zawodzie poruszają się płynnie w systemie elektronicznym. Tymczasem ważnym warunkiem jest wprowadzanie rozwiązań technologicznych przy czynnym udziale personelu medycznego, gotowego na organizację swojej pracy z systemem informatycznym. Jeśli aplikacje służące do przekazywania informacji pacjentom będą intuicyjne i przepływ danych będzie przebiegać bezproblemowo, informatyzacja przyczyni się do skuteczniejszej edukacji i promocji zdrowia oraz zapewni możliwie najwyższy standard opieki nad pacjentem na każdym etapie życia. To także zadanie NRPiP, która będzie musiała pomóc w przeszkoleniu personelu, aby mógł on korzystać z nowych technologii. Na takim rozwiązaniu skorzystają zarówno pacjenci, jak i cały personel medyczny – dodała Małas.