OANDA zawiera umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

TMS Brokers

– OANDA Global Corporation („OANDA”), światowy lider w zakresie usług obrotu wieloma aktywami oraz danych i statystyk dotyczących walut, zawarł umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. („TMS”) – jednym z wiodących polskich brokerów obracających wieloma rodzajami aktywów. Transakcja musi zostać zatwierdzona przez organy regulacyjne.

Jeden z czołowych brokerów na polskim rynku wymiany walut i kontraktów CFD (na różnice kursowe akcji) – TMS – działający na rynku od ponad 20 lat jest znany z innowacyjnych produktów i wysokiej jakości obsługi klienta. TMS podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dzięki czemu ma dostęp do rynków unijnych.
Gavin Bambury, dyrektor generalny OANDA, stwierdził: „Bardzo cieszymy się z transakcji i pragnę osobiście powitać cały zespół TMS na pokładzie OANDA. Europa pozostaje kluczowym strategicznym obszarem priorytetowym dla naszej działalności. Dzięki przejęciu TMS OANDA zajmuje ugruntowaną pozycję na ważnym europejskim rynku oraz stanowi zaplecze dla rozwoju działalności w kolejnych krajach bałtyckich, jako uzupełnienie naszej i tak dobrze prosperującej sieci w Europie Zachodniej”.

Marcin Niewiadomski, dyrektor generalny TMS, powiedział: „Bardzo się cieszymy z wejścia do tak silnej grupy o solidnych zasobach kapitałowych i działającej na całym świecie. Ufamy, że dzięki tej transakcji TMS wzmocni swoją pozycję w Polsce i krajach bałtyckich, udostępniając nowe produkty, nowoczesne technologie i możliwości inwestycyjne na rynkach całego świata naszym dotychczasowym i przyszłym klientom”.

Artur Haze, partner zarządzający ForeVest Capital, stwierdził: „Gdy kierowaliśmy TMS, firma zbudowała solidną bazę klientów w całej Polsce i krajach bałtyckich, jednocześnie rozszerzając swoje ugruntowane kompetencje technologiczne. W związku z tym myślę, że TMS i OANDA nawzajem się strategicznie uzupełniają. Niezwykle się cieszę, że firma będzie mogła dalej realizować swoje obecne kierunki rozwoju w ramach wiodącej ogólnoświatowej działalności brokerskiej”.
Przejęcie TMS to pierwsza z serii strategicznych transakcji, które OANDA planuje zrealizować na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Pod przywództwem Bambury’ego struktura operacyjna firmy uległa gruntownej zmianie, skutkującej poszerzeniem jej oferty oraz wzrostem nakładów na marketing w ramach napędzania zrównoważonego, skalowalnego rozwoju.