Obowiązek ewidencji płatności transgranicznych od 1 stycznia 2024. Kogo dotyczą nowe przepisy?

Piotr Juszczyk inFakt
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt

1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych. Będą oni zobowiązani do prowadzenia ewidencji transakcji i odbiorców, którzy zrealizują więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego adresata w ciągu kwartału.

Prezydent 14 kwietnia 2023 r. podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w kilku innych ustawach. Nowe przepisy to obok wdrożenia tzw. Dyrektywy DAC7 dotyczącej sprzedaży przez internet towarów czy noclegów, kolejny krok ku lepszemu monitorowaniu biznesu online.

Nowe przepisy nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji przez dostawców usług płatniczych, w tym przez banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Obowiązkiem ewidencyjnym objęte będą jedynie płatności transgraniczne, a więc takie transakcje, w których zlecający płatność znajduje się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a odbiorca w innym. Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani przechowywać elektroniczne ewidencje przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Jak liczony będzie limit?

Liczba płatności transgranicznych wyliczana będzie dla poszczególnego państwa członkowskiego i konkretnego identyfikatora BIC i IBAN. Oznacza to, że wyznaczony limit 25 transakcji płatniczych będzie wyliczany odrębnie dla poszczególnych państw członkowskich, w których wykonane zostały usługi płatnicze.

Warto zaznaczyć, że nowe regulacje nie określają, że rejestrowi mają podlegać tylko przedsiębiorcy. Ewidencji będą więc podlegać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, które przekroczą limit 25 transakcji.

Większe bezpieczeństwo transakcji

Nowa regulacja ma na celu poprawę kontroli nad przepływem pieniędzy między różnymi krajami, a także zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych. Wszystko to w zgodzie z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa w sektorze finansowym. To jednak oznacza, że dostawcy usług płatniczych będą musieli dostosować swoje systemy do nowych wymagań, co może oznaczać dodatkowe koszty i nakład pracy. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, co daje firmom czas na przygotowanie się do nowych wymagań.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt