Obrót bezgotówkowy priorytetem Ministerstwa Rozwoju

1

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest ważnym dokumentem dla obecnego rządu, który wytycza ścieżkę dojścia „Od Polski papierowej do Polski Cyfrowej”. Doskonale wpisuje się w to obszar związany z ekonomią cyfrową i infrastrukturą. Kluczowe jest osiągnięcie korzyści w oparciu o efekty synergii i innowacje.

– Trzeba sobie jasno powiedzieć, że będzie to trochę kosztowało – powiedział agencji eNewsroom.pl Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji – Nakłady inwestycyjne, inna infrastruktura oraz możliwość korzystania z dobrodziejstw Big Data będzie rodzić kolejne innowacje oraz działalności gospodarcze. Będzie miało to wpływ na szereg segmentów życia gospodarczego – co będzie z korzyścią dla państwa, budżetu i transparentności obrotu gospodarczego. Obrót bezgotówkowy jest priorytetem Ministerstwa Rozwoju, na który – de facto – przedsiębiorcy muszą się zgodzić. Wymaga tego czas, miejsce i wyzwania – powiedział Pączka.