OC o 10% tańsze niż na początku roku

ubezpieczenie polisa raport

W maju br. znów sprawdziliśmy średnią składkę polis OC. Warto dowiedzieć się, czy ta przeciętna cena obowiązkowego ubezpieczenia nadal malała.

Wartość barometru cenowego z maja 2019 r. = 90↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 91↘)

Komentarz ekspertów Ubea.pl: 

Informacje przedstawione na poniższym wykresie potwierdzają, że majowy spadek średniej składki OC (względem kwietnia br.) był jedynie minimalny. W kwietniu 2019 r. przeciętna składka OC oferowana online przez dziewięciu ubezpieczycieli współpracujących z Ubea.pl wynosiła 1474 zł. Stanowiło to 91% analogicznej wartości ze stycznia 2019 r. (stanowiącej punkt odniesienia dla kolejnych miesięcy). Właśnie dlatego kwietniowa wartość barometru cenowego Ubea.pl wyniosła 91. Analogiczny odczyt z maja 2019 r. to 90. Oznacza to, że średnia majowa składka OC uwzględniona przez Ubea.pl wyniosła 90% porównywanej kwoty ze stycznia 2019 r. „Konkretniej rzecz ujmując, OC oferowane przez dziewięciu ubezpieczycieli współpracujących z Ubea.pl, w maju kosztowało średnio 1459 zł. Bardzo zbliżony wynik został odnotowany w lutym 2019 roku, o czym świadczą dane z poniższego wykresu” – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że w maju 2019 r. średnie koszty zakupu ubezpieczenia OC przez Internet wróciły do poziomu z lutego 2019 r. Taka sytuacja oznacza brak wyraźnego spadkowego trendu, na który polscy kierowcy mogli liczyć po wyraźnych obniżkach widocznych w lutym br. (patrz poniższy wykres). Wydaje się, że właściciele samochodów powinni dostosować swoje oczekiwania dotyczące obniżek cen OC do bieżącej sytuacji rynkowej. Czynnikiem hamującym spadki składek jest szybki wzrost świadczeń wypłacanych z OC ofiarom wypadków. „Warto także wspomnieć o kolejnym dyscyplinującym liście (w sprawie poziomu składek OC), który ubezpieczyciele niedawno otrzymali od KNF-u. Zakłady ubezpieczeń muszą również brać pod uwagę ewentualną konieczność wypłaty dodatkowego świadczenia dla opiekunów ciężko rannych ofiar wypadku (będących ich bliskimi). Sąd Najwyższy już niebawem podejmie decyzję w sprawie takiej rekompensaty” – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

OC o 10% tańsze niż na początku roku
Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Metodologia tworzenia barometru cenowego Ubea.pl: analizowany poziom średniej składki za OC (bez produktów pakietowych – np. NNW), wynika ze wszystkich kalkulacji, jakie użytkownicy Ubea.pl wykonali w ciągu miesiąca. Średnia składka ze stycznia 2019 r. (1624 zł) jest punktem odniesienia (wartość indeksu cenowego = 100). Analiza uwzględnia polisy tych ubezpieczycieli, którzy byli obecni na rynku w styczniu 2019 r. i do tej pory oferują ubezpieczenia OC.