Od 200 do 400 zł miesięcznie więcej w kieszeni Polaków, którzy instalowali fotowoltaikę w 2021 roku

panele fotowoltaiczne

70% inwestorów odczuwa oszczędności wynikające z użytkowania fotowoltaiki już w pierwszym roku działania paneli – wynika z raportu Oferteo.pl. Jednorazowe koszty uruchomienia instalacji wynoszą średnio 29 tys. zł. Trzy czwarte badanych wspomaga się dotacjami i ulgami oferowanymi przez państwo.

Średnio 29 tys. zł za instalację

Z drugiej edycji badania Oferteo.pl na temat użytkowania fotowoltaiki w Polsce wynika, że średni koszt instalacji poniesiony przez inwestorów wynosił 29 tys. złotych. Kwota ta mieści się w zakresie wskazanym przez wykonawców ankietowanych przez portal na początku tego roku (32–39 tys. zł), z zaznaczeniem, że należy do niej doliczyć jeszcze środki pochodzące z dotacji.

Na wzrost kosztów ponoszonych przez inwestorów najczęściej wpływały: ograniczona ilość przestrzeni, zacienienie, niekorzystny kierunek dachu, jego nachylenie oraz rodzaj pokrycia.

Realne oszczędnościCzy obecnie odczuwają Państwo już oszczędności wynikające z fotowoltaiki

Okazuje się, że cały proces instalacji paneli, choć niepozbawiony trudności, przynosi jednak stosunkowo szybko odczuwalne oszczędności. Spośród ankietowanych przez Oferteo.pl, aż 70% przyznało, że zauważa już pierwsze zyski wynikające z produkowania ekologicznej energii.

W przypadku blisko połowy z nich (47%) było to do 200 zł miesięcznie, 44% oszczędzało między 200 a 400 zł, a 9% w kieszeni zostaje nawet więcej.

Fotowoltaika ze wsparciem państwa

1 lipca tego roku ruszył w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki w ramach drugiej edycji rządowego programu „Mój Prąd”. Jest to jedna z metod, która ma na celu zachęcenie Polaków do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Montaż paneli fotowoltaicznych na domu jednorodzinnym to znaczący jednorazowy wydatek. Mimo tego coraz więcej Polaków decyduje się na taką inwestycję, licząc, że nie tylko zwróci się ona w ciągu kilku lat, ale także będzie stanowiła dla nich zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi wzrostami cen energii w przyszłości – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.Aby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie inwestorów i przekuć je w zwiększenie udziału energii słonecznej w polskim miksie energetycznym, rząd wprowadza kolejne programy ulg i dopłat mających na celu odciążenie właścicieli domów oraz zachęcenie do inwestycji w OZE.

Polacy korzystają z dofinansowańCzy korzystali Państwo z dotacji na zakup i montaż paneli

Mimo znaczących kosztów uruchomienia, dla 74% inwestorów instalacja fotowoltaiczna to krok w stronę oszczędności. Żaden powód nie był wskazywany przez respondentów częściej.

Sporym odciążeniem dla portfeli Polaków są dodatkowo uruchamiane przez państwo programy, z których inwestorzy bardzo chętnie korzystają. W ciągu ostatniego roku aż 74% z nich skorzystało z którejś z dostępnych form dotacji, natomiast 77% badanych odliczyło zakup paneli od podatku. Wygląda jednak na to, że osoby instalujące panele w ciągu ostatniego roku napotkały więcej trudności formalnych z dotacjami niż ci, który robili to rok wcześniej. O 5% (z 15% do 20%) wzrósł bowiem odsetek osób, które wskazały pozyskanie dofinansowania jako jedną z największych trudności w całym procesie inwestycyjnym.

Metodologia badania

Dane przedstawione w drugiej edycji „Raportu o fotowoltaice w Polsce” pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 499 osób.