Od słów do czynów. Dyskusja o misji służby cywilnej w MF

20150518_od_slow_do_czynow_1

Administracji państwowej potrzebni są ludzie z pasją. Dzięki nim można realizować nowoczesne przedsięwzięcia, które służą obywatelom i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. To myśl przewodnia konferencji „Od słów do czynów. Projekty sektora publicznego zmieniają Polskę”, która odbyła się 18 maja br. w Ministerstwie Finansów. Podczas konferencji odsłonięto tablicę upamiętniającą Tadeusza Wydrę, jednego z zasłużonych przedstawicieli służby cywilnej i administracji samorządowej, b. dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów, który zmarł w 2013 r.

W konferencji wzięli udział dyrektor generalna Ministerstwa Finansów Mirosława Boryczka, szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i b. szef Służby Cywilnej w latach 1997-2006 Jan Pastwa, dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2009-2015 Zbigniew Derdziuk oraz wiceminister finansów, szef Służby Celnej Jacek Kapica. Uczestnicy przedstawili wybrane projekty, rozwijane w ostatnich latach przez służbę cywilną. Były one możliwe do realizacji również dzięki wizji ich twórców i chęci unowocześniania polskiej administracji, tak by była w stanie sprostać wymogom współczesnego społeczeństwa. Uczestnicy wspominali w tym kontekście Tadeusza Wydrę jako człowieka, który na różnych stanowiskach w służbie państwu potrafił odcisnąć trwały ślad swych działań. „Pamiętamy go jako człowieka, który mówił: od słów do czynów” – powiedziała dyrektor generalna MF Mirosława Boryczka i dodała, że ludzie tacy jako on udowadniają, że urzędnicy, którzy traktują swoją pracę jako misję, osiągają konkretne efekty.

Robert Firmhofer podkreślał, że sukces jaki odniosło Centrum Nauki Kopernik nie byłby możliwy bez osobistego zaangażowania pracowników, ich współpracy, uczciwości i zaufania, ale także prawa do popełniania błędów. Dodał, że ważny jest potencjał ludzi, a nie tylko ich kompetencje. „Istotna jest koncentracja na ludziach, a nie na ideach” – ocenił dyrektor Centrum. Podobnie uważa b. szef ZUS Zbigniew Derdziuk. Jego zdaniem kluczową kwestią w transformacji organizacji publicznej do e-urzędu jest „przełamywanie granic mentalnych zespołu”. Dodał, że zmiany w ZUS nie byłyby możliwe, gdyby nie z jednej strony zaangażowanie ludzi i ich poczucie misji, a z drugiej – efektywne i transparentne zarządzanie środkami publicznymi i wykorzystanie nowych technologii.

Przykład Centrum Przetwarzania Danych jako bazy dla elektronicznych usług publicznych podał z kolei wiceminister finansów Jacek Kapica. Ten supernowoczesny kompleks umożliwia informatyczną obsługę corocznego przyjmowania kilkudziesięciu milionów elektronicznych zeznań podatkowych.

Spotkanie było także okazją do dyskusji o samej istocie i powołaniu służby cywilnej. Jej były szef Jan Pastwa zauważył, że od początku była ona pomyślana tak, by gwarantować jasne i przejrzyste reguły naboru. Kryteriami są kompetencje i otwarcie na wszystkich zainteresowanych służbą publiczną, a nie wykluczanie kogokolwiek.

Ważnym punktem konferencji była uroczystość odsłonięcia przez ministra finansów Mateusza Szczurka tablicy upamiętniającej Tadeusza Wydrę. „Bardzo się cieszę, że tablica na stałe zagości w Ministerstwie Finansów. Będzie nam przypominać o etosie służby Tadeusza Wydry i jego dorobku, abyśmy wszyscy mogli to podtrzymywać” – powiedział minister Szczurek.

Tadeusz Wydra był m.in. dyrektorem generalnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od 1999 r., a od w 2002 r. dyrektorem Departamentu Zarządzania Kadrami Korpusu Służby Cywilnej w Urzędzie Służby Cywilnej. W latach 2004–2006 był menedżerem w spółkach Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie, tj. PSE Operator i PSE Serwis, a następnie w latach 2006-2008 dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów. Pełnił również funkcję dyrektora generalnego Urzędu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a od roku 2008, Dyrektora Biura Prezydialnego Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. Zmarł w marcu 2013 r.