Odliczenie VAT od alkoholu zakupionego na firmową Wigilię

sąd prawo

Organy nie przedstawiły wystarczających argumentów pozwalających na podważenie związku pomiędzy nabytym przez firmę alkoholem a wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Sporadyczne wydatki na organizację zwyczajowo przyjętych świąt dla pracowników wykazują pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi sprzyjając integracji zespołu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Wskazał dodatkowo, że to organy podatkowe muszą wykazać brak tego związku, jeśli chcą pozbawić przedsiębiorcę możliwości odliczenia podatku.

Prawo do obniżenia podatku

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy mogą obniżać swoje zobowiązanie w VAT o kwotę tego podatku naliczonego na fakturach zakupu towarów, lub usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Ujmując to inaczej – przedsiębiorca wystawiając fakturę VAT sprzedaży jest zobowiązany do odprowadzenia wykazanego na niej podatku VAT. Zobowiązanie to może obniżyć kwotą podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych pod warunkiem, ze koszty te mają związek z ww. sprzedażą. Podobnie sytuacja wygląda z obniżeniem zobowiązania w podatku dochodowym (PIT, CIT), gdzie wydatek, który ma je umożliwić, musi mieć związek z osiągniętym dochodem.

Organy zakwestionowały odliczenie VAT od zakupionego alkoholu

W czerwcu 2022 roku naczelnik jednego z urzędów skarbowych uznał za nierzetelne rozliczenia spółki z branży budowlanej. Pośród rachunków dokumentujących nabycia materiałów i usług budowlanych, stanowiących podstawę odliczenia VAT, firma ujęła bowiem faktury za zakup alkoholu. Zarówno naczelnik US, jak i organ II instancji stanowczo twierdzili, że spółka nie ma prawa do odliczenia VAT z tytułu tego nabycia.

Wydatki na integrację mają związek z prowadzoną działalnością firmy

W toku sprawy inne wnioski wysnuł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Stwierdził, że organy podatkowe nie wykazały w sposób dostateczny, aby zakup alkoholu na firmową Wigilię dla pracowników nie miał związku z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych. Sąd orzekł, że sporadyczne wydatki na organizację takich imprez wykazują pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, służąc integracji kadry pracowniczej, rękami której firma realizuje później czynności opodatkowane (wyrok z 27 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Po 20/23).

Podsumowanie

Jeśli urzędnicy chcą pozbawić podatnika możliwości ujęcia w rozliczeniach określonych wydatków, zarówno w zakresie VAT, jak i podatków dochodowych, muszą podważyć jego argumentację co do związku tych wydatków z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorcom przysługuje bowiem prawo do odliczenia VAT nie tylko od zakupów, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. nabycie surowców do wytworzenia produktu, ale i od tych mających związek tylko pośredni – np. koszty reklamy.

Autor: radca prawny Robert Nogacki, partner zarządzający Kancelarią Prawną Skarbiec specjalizującą się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców