Około 200 mln zł będzie kosztował w tym roku Bank Millennium podatek bankowy

CEO Magazyn Polska

0,44 proc. od aktywów w skali roku z kwotą zwolnioną od podatku w wysokości 4 mld zł muszą od lutego płacić banki w Polsce. Z wyliczeń Banku Millennium, który ma 5-proc. udział w polskim rynku, wynika, że bank ten poniesie w br. koszt w wysokości 200 mln zł tytułem tej daniny, czyli dobrze powyżej jednej trzeciej tegorocznego zysku (546,5 mln zł). Choć bank zamierza zwiększyć swój udział w rynku, zwłaszcza w przypadku kredytów korporacyjnych, jego prezes podkreśla, że wprowadzone obciążenie nie pozostanie bez wpływu na wartość udzielonych pożyczek.

Podatek bankowy jest podatkiem od aktywów. Nie możemy więc nie prognozować spadku tych aktywów, a przynajmniej spowolnienia w ich tworzeniu w całym sektorze bankowym – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium. – Dla banków aktywami są kredyty. Bardzo trudno jest więc zakładać, że nie będzie to miało żadnego wpływu na udzielanie kredytów w okresie najbliższych 2–3 lat.

Miniony rok już był o wiele trudniejszy dla instytucji finansowych niż poprzednie. W 2014 roku zyski banków wyniosły ok. 16 mld zł. Rok później były o jedną czwartą niższe. Przyczyną były najniższe w historii stopy procentowe, a także zdarzenia jednorazowe z czwartego kwartału, w postaci dodatkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeznaczonej na upadły SK Bank oraz wkładu na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. W przypadku Banku Millennium kwoty te wyniosły odpowiednio 102,5 mln zł oraz 15,6 mln zł.

Bank jednak szybko zwiększa liczbę klientów. W ubiegłym roku założył 281 tys. nowych kont i chce utrzymać to tempo. Liczba aktywnych klientów detalicznych banku wyniosła w IV kwartale blisko 1,37 mln osób.

Nie zmieniamy naszej strategii, która oparta jest na rozwoju organicznym. W bankowości detalicznej chcemy pozyskać 300 tys. klientów netto. Będziemy wzmacniać naszą pozycję w sektorze bankowym ofertą w zakresie rachunków bieżących. Chcemy się również wyróżniać jakością – podkreśla prezes Banku Millennium.

Ambicją banku jest zwiększenie aktywności w segmencie przedsiębiorstw. O ile w 2015 roku Millennium zwiększyło liczbę udzielonych kredytów gotówkowych o 18,6 proc., o tyle pożyczek korporacyjnych przybyło zaledwie o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

W segmencie korporacyjnym wciąż mamy potencjał wzrostowy. Mamy trzyprocentowy udział w rynku kredytów korporacyjnych, zaś w całym rynku bankowym – pięcioprocentowy, więc jest przestrzeń do wzrostu. Wierzymy, że cały czas jest szansa na zwiększenie naszej aktywności kredytowej – ocenia Joao Bras Jorge.