Olga Grygier Siddons na czele PwC w Europie Środkowo –Wschodniej. Nowy prezes PwC w Polsce

PWC Warszawa International Business Center

Z dniem 1 lipca 2014 r. Olga Grygier–Siddons dotychczas stojąca na czele firmy w Polsce, obejmie stanowisko Prezesa w Europie Środkowo–Wschodniej (CEE). Firmą doradczą PwC na polskim rynku od początku lipca kierować będzie Adam Krasoń, obecnie zarządzający działem Assurance (obejmującym audyt, zarządzanie ryzykiem, doradztwo księgowe oraz usługi doradcze z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości).

Olga Grygier–Siddons objęła stanowisko prezesa w Polsce w roku 2009. Wcześniej przez 5 lat jako partner zarządzający działem doradztwa biznesowego była odpowiedzialna za rozwój części konsultingowej biznesu PwC. Przez ostatnie pięć lat pod kierownictwem Olgi Grygier – Siddons PwC odnotowało ponad 30% wzrost przychodów, a zespół konsultantów rozrósł się do 1800 osób. W tym okresie firma przeszła także ogromne zmiany umacniając pozycję na rynku usług konsultingowych – obecnie ta część działalności doradczej porównywalna jest pod względem uzyskiwanych przychodów z usługami audytorskimi. PwC dokonało także szeregu inwestycji otwierając m.in. własną kancelarię prawną, biuro maklerskie, nowe biuro w Łodzi oraz Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, pracujące na potrzeby kilkudziesięciu krajów.

Olga związana jest z PwC od 1991 roku, przed powrotem do Polski pracowała w Wielkiej Brytanii. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla rządów, urzędów i gmin oraz wiodących międzynarodowych koncernów z sektora energetycznego i infrastruktury zdobyte w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

W nowej roli Oldze podlegać będzie ponad 8000 osób ulokowanych w 30 krajach – od Mongolii, przez Rosję i kraje byłego ZSRR, po Węgry i Słowenię. Pracownicy PwC w regionie CEE obsługują ponad 16 tysięcy klientów. Wybór Olgi przez 270 partnerów oznacza, że po raz pierwszy stanowisko to obejmie kobieta, a zarazem osoba pochodząca z jednego z krajów regionu (dotychczas byli to Amerykanie lub Brytyjczycy). Firma będzie przez najbliższe 5 lat zarządzana z Warszawy. Olga wejdzie również w skład Globalnej Rady Strategicznej firmy.

Olga jest zamężna, ma dwójkę dzieci. Swój wolny czas najchętniej spędza z rodziną, jeździ na nartach i uprawia jogę.

Wraz z przejęciem przez Olgę Grygier-Siddons nowych obowiązków, stanowisko prezesa PwC w Polsce obejmuje Adam Krasoń. Przez ostatnie dwa lata Adam Krasoń jako partner zarządzający stał na czele działu Assurance. Wcześniej przez 5 lat kierował zespołem ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki w Polsce, a przez 3 lata odpowiadał za usługi nieaudytowe w ramach Assurance dla całego regionu CEE. Z PwC związany jest od początku swojej drogi zawodowej – w firmie przeszedł pełną ścieżkę kariery, dwa lata pracując w jej amerykańskim oddziale. Jako szef PwC w Polsce Adam Krasoń stawia na zrównoważony rozwój – zamierza wzmacniać wszystkie trzy linie serwisowe firmy (Assurance, doradztwo podatkowo-prawne, konsulting). Jego celem będzie zebranie „pod jednym dachem” strategicznych kompetencji dostępnych na rynku, a w efekcie dostarczanie klientom jednolitej i kompleksowej oferty usług odpowiadającej ich biznesowym wyzwaniom.

Adam Krasoń ma kilkunastoletnią córkę. W wolnym czasie podróżuje, biega i jeździ na nartach.

Po zmianach działem Assurance kierować będzie Krzysztof Szułdrzyński. Krzysztof związany jest z PwC od prawie dwóch dekad. W ostatnich latach jego działania koncentrowały się na rozwoju usług związanych z audytem i doradztwem w zakresie szeroko pojętego systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw: procesów i kontroli, systemów informatycznych, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Obecnie stoi na czele 300-osobowego zespołu Risk Assurance Solutions (RAS) w regionie Europy Środkowo–Wschodniej, świadczącego tego typu usługi. Od kilku lat Krzysztof współpracuje z Radami Nadzorczymi polskich spółek giełdowych w ramach Forum Rad Nadzorczych, którego jest współtwórcą i organizatorem. Zasiada też w Komitecie Dobrych Praktyk Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Jest żonaty, ma dwie kilkunastoletnie córki, a wolny czas najchętniej spędza słuchając muzyki i podróżując.