Opublikowano Zieloną Księgę dotyczącą sukcesji w firmach rodzinnych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę z założeniami dotyczącymi wprowadzenia do systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Jej wprowadzenie jest ważne dla usprawnienia procesu sukcesji polskich firm rodzinnych.

Zielona Księga dotycząca fundacji rodzinnej to zbiór założeń przybliżających tę instytucję. Jej publikacja to krok milowy dla toczących się prac i rozważań, mających na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających skuteczną sukcesję polskich firm rodzinnych. W opracowaniu znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania „co to jest fundacja rodzinna?”, „po co zakłada się fundację rodzinną?”. Ponadto w Zielonej Księdze przedstawione zostały analizy prawno – porównawcze przedstawiające regulacje dotyczące fundacji rodzinnych, funkcjonujące w innych krajach. Opublikowana Zielona Księga jest swoistym zaproszeniem przedsiębiorców, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedstawicieli administracji państwowej do dalszej dyskusji i konsultacji.

– Fundacja rodzinna ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, pozytywnie wpłynie też na tempo utrzymania wzrostu gospodarczego w kraju, poprzez ograniczenie wypływu polskiego kapitału z kraju, a właściciele firm nie będę już musieli szukać zagranicznej alternatywy mówi w rozmowie z MarketNews24 Katarzyna Karpiuk, radca prawny, ekspertka ds. sukcesji w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Publikacja Zielonej Księgi oficjalnie rozpoczyna publiczną dyskusję o polskiej fundacji rodzinnej.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wraz z członkami Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan oraz z aktywnym udziałem MPiT, od 2017 r. pracuje nad rozwiązaniem będącym kolejnym krokiem do ułatwienia sukcesji w Polsce. Podczas tych kilkunastu miesięcy zostało przeprowadzonych wiele spotkań roboczych, w tym także z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Efektem tych prac jest przygotowany przez kancelarię projekt ustawy wprowadzającej fundację rodzinną do polskiego systemu prawnego. Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie właścicielom polskich firm rodzinnych korzystania z rozwiązania gwarantującego trwałość biznesu, bez ryzyka niekontrolowanego podziału przedsiębiorstwa pomiędzy ewentualnych spadkobierców, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów osób najbliższych właścicielowi.