Ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Eksperci przypominają o przysługujących ulgach

Ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Eksperci przypominają o przysługujących ulgach

Ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Eksperci przypominają o przysługujących ulgach 1

Na ulgę prorodzinną mogą liczyć rodzice i opiekunowie dziecka – przy jednym dziecku można odliczyć ponad 1,1 tys. zł. Nawet 1,5 tys. zyskają ci, którzy odkładają pieniądze na IKZE, a na 760 zł mogą liczyć użytkownicy internetu, którzy jeszcze nie korzystali z ulgi. Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają również darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tylko w 2016 roku Polacy odliczyli od podatku łącznie 6,4 mld zł.

 Najpopularniejszą ulgą jest ulga na dzieci. Przysługuje ona osobom, które mają jedno dziecko, ale pod warunkiem że nie przekroczą one odpowiedniego limitu dochodów. W przypadku drugiego dziecka już tego limitu nie ma. Można uzyskać po ponad 1 tys. zł na pierwsze i drugie dziecko – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Leszek Zięba, ekspert Związku Firm Doradztwa Finansowego i mFinanse.

Limit dochodów dla rodziców i opiekunów jednego dziecka wynosi 112 tys. zł (56 tys. zł w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko). W przypadku większej liczby pociech limity już nie obowiązują. Wówczas na pierwsze i drugie dziecko można uzyskać nieco ponad 1,1 tys. zł, na trzecie dziecko – 2 tys. zł i po 2,7 tys. zł na czwarte i każde kolejne. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki.

– Ulga ta jest o tyle istotna, że kwoty, które możemy uzyskać, odliczamy bezpośrednio od podatku. Stąd jest to znacząca kwota, którą można sobie odpisać – tłumaczy Zięba.

Z odliczenia nie mogą jednak skorzystać te osoby, które uzyskują dochody opodatkowane 19-proc. stawką podatku.

Dodatkowo rodzice, którzy korzystają z publicznej lub prywatnej opieki nad dziećmi, mogą skorzystać z ulgi na żłobki i przedszkola. Wydatki na ten cel mogą pokryć dzięki nieopodatkowanym świadczeniom od pracodawcy. Na żłobki i opiekunów dziennych rodzice dostaną maksymalnie 400 zł miesięcznie, a na przedszkola – 200 zł.

– Inną ulgą, o której warto pomyśleć przy rozliczaniu PIT-u za ubiegły rok, jest ulga z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego – przypomina ekspert ZFDF.

Przy oszczędzaniu na IKZE można maksymalnie uzyskać 1,5 tys. zł, choć dotyczy to osób, których roczne dochody przewyższają 85,5 tys. zł, a w związku z tym płacą 32-proc. podatek. Pozostałe osoby odzyskają do 875 zł. Nieco więcej, bo 920 zł będzie można odzyskać za wpłaty dokonane w 2017 roku przy rozliczeniu w 2018 roku. Jak wynika z danych na koniec 2016 roku IKZE miało ponad 643 tys. osób (dane KNF).

– Inne ulgi, z których możemy skorzystać, to ulgi z tytułu darowizn na cele kultu religijnego czy cele związane z darowiznami, z opiekuńczą i charytatywną działalnością kościołów. Możemy również uzyskać ulgę, oddając krew i przedstawiając odpowiednie zaświadczenie – mówi Zięba.

Honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa, a wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi (każdy litr krwi to 130 zł). Odliczenie z tego tytułu łączy się z darowiznami na cele kultu religijnego. W sumie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. W ramach finansowania celów kultu religijnego wesprzeć można kościoły czy związki religijne. Przy wsparciu instytucji kościelnych w działaniach charytatywno-opiekuńczych ulga może być odliczona w całości, istotne przy tym jest potwierdzenie przekazanych darowizn.

– Nadal funkcjonuje ulga internetowa, jednak skorzystać z niej mogą tylko te osoby, które w przeciągu ostatnich 2 lat jej nie rozliczały. Jeśli ktoś rozliczał tę ulgę w ubiegłym roku, to tylko w tym może jeszcze z niej skorzystać, bo przysługuje ona w dwóch kolejno po sobie następujących latach – podkreśla Leszek Zięba.

Odliczyć można jedynie koszty użytkowania sieci. Oznacza to, że podatnikom nie przysługuje ulga z tytułu instalacji, modernizacji czy rozbudowy infrastruktury dostępu do internetu. Maksymalnie można odzyskać 760 zł, jednak pod warunkiem że z sieci korzysta się w celach prywatnych.

W tym roku termin złożenia deklaracji podatkowej upływa 2 maja. Jeśli zapomnieliśmy odliczyć ulgę, zawsze można jeszcze złożyć korektę zeznania podatkowego.