Outdoorzy S.A. wypłaci dywidendę

GPW (5)

Outdoorzy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, wypłaci po raz pierwszy w historii dywidendę z zysku za rok obrotowy 2017/2018. Emitent poprawia wyniki finansowe i umacnia swoją pozycję rynkową.

Akcjonariusze Spółki podczas jej ZWZA podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy wyniesie 0,01 zł na akcję. Dzień ustalenia dywidendy został wyznaczony na 28 czerwca 2019 r., a dzień jej wypłaty na 15 lipca 2019 r. Akcjonariusze Outdoorzy S.A. otrzymają łącznie 105 tys. zł, a pozostała część zysku netto w kwocie ponad 43 tys. zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki ocenia, że wypłata dywidenda pozwoli budować pozytywny wizerunek na rynku kapitałowym oraz zwiększy zainteresowanie nią wśród inwestorów.

Chcemy wynagrodzić naszym inwestorom to, że są z nami i postanowili zainwestować w nasze akcje i spółkę Outdoorzy, dlatego w tym roku podjęliśmy decyzję o wypłacie dywidendy. Podejmując decyzję o dywidendzie mamy na uwadze fakt, że Outdoorzy to spółka wzrostowa i w przyszłości chcemy zachować zrównoważony balans pomiędzy podziałem zysku w postaci dywidendy, a tym, aby nadal móc się dynamicznie rozwijać.” – komentuje Łukasz Golonka, Członek Zarządu Spółki Outdoorzy S.A.

Spółka osiągnęła w 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.566 tys. zł i miała 3 tys. zł straty netto. Rok wcześniej jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.324 tys. zł, a strata netto sięgnęła 43 tys. zł. Emitent w 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 wygenerował dodatni wynik na poziomie zysku ze sprzedaży w kwocie 16 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej w wysokości 10 tys. zł wobec straty w poprzednim roku zarówno ze sprzedaży, jak i z działalności operacyjnej. Outdoorzy S.A. realizuje działania marketingowe mające na celu zwiększenie zasięgu sklepu i dotarcie z ofertą do nowych odbiorów oraz prowadzi stałą optymalizację asortymentu produktowego. Dla Zarządu Spółki nadrzędnym celem jest odpowiedni dobór asortymentu, który umożliwi dalszy wzrost rentowności.

„Pierwszy kwartał był dla nas intensywny ze względu na występujący tym czasie okres świąteczno-zimowy. Jeśli chodzi o kolejne kwartały to patrzymy na nie z optymizmem, ponieważ w tym roku cele mamy nie mniejsze niż w poprzednim roku i wierzymy, że uda nam się je zrealizować. Ten rok będzie dla nas wyjątkowy, bowiem nasz rok obrotowy zostanie przedłużony o ostatnie 2 miesiące bieżącego roku kalendarzowego.” – zakończył Golonka.

Emitent kontynuuje prace nad nową platformą on-line, której wdrożenie powinno nastąpić w najbliższych miesiącach. Spółka cały czas poprawia swoją pozycję w rankingach serwisów konsumenckich w kategorii „Sport”. Dodatkowo sklep outdoorzy.pl został również wyróżniony w ostatnim czasie w zakresie jakości.

W roku obrotowym 2017/2018 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 148 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 7.225 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Outdoorzy S.A. sięgnął 137 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 7.344 tys. zł.