Pakiet dla Innowatora

prawo europejskie unia europejska

Na dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez UPRP oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiono założenia projektu „Plan dla pracy i rozwoju”, który obejmuje m.in. kwestie związane z ochroną własności przemysłowej. Niezależnie od projektu Ministerstwa, UPRP przedstawił założenia własnego projektu „Pakiet dla Innowatora”. Bardzo pozytywnie należy ocenić działania Urzędu Patentowego zmierzające do znacznego skrócenia czasu oczekiwania na rozpatrzenie nowych zgłoszeń (np. znaków towarowych) i wydanie decyzji administracyjnych. Prezes UPRP poinformowała także o najnowszej decyzji Komisji Europejskiej, która zdecydowała o dofinansowywaniu dla polskich przedsiębiorców kosztów zgłoszeń wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego (do 75%), a także kosztów obsługi europejskich rzeczników patentowych (do 50%). Na konferencji podkreślano wielokrotnie, jak dużą rolę w gospodarce odgrywają innowacje, a w szczególności chronione prawa IP w tym patenty, budujące pozycję na rynku oraz wartość przedsiębiorstw – komentuje Maciej Priebe, rzecznik patentowy, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy.