Pandemia wpłynęła na zmianę zapotrzebowania na miejsca parkingowe

parking

Pandemia wpłynęła na zmianę zapotrzebowania na miejsca parkingowe wśród 40% najemców nieruchomości biurowych – wynika z badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości biurowych zarządzanych przez Cushman & Wakefield.zapotrzebowanie na miejsca parkingowe

Tendencja dotycząca najmu liczby miejsc parkingowych przed rozpoczęciem pandemii miała charakter malejący. Argumentami były tutaj z jednej strony powody ekonomiczne – cena miesięcznego najmu stanowiska parkingowego w biurowcu w centrum miasta to koszt nawet 250 EUR netto. Innym argumentem była kwestia ekologii i dość atrakcyjnej oferty transportu miejskiego w Warszawie. W ostatnich latach wzrastała równolegle atrakcyjność niekonwencjonalnych metod transportu, takich jak rowery czy hulajnogi elektryczne. W rezultacie, w szczególności w lokalizacjach pozacentralnych, wiele parkingów podziemnych było jedynie częściowo wynajętych z uwagi na ograniczony popyt – mówi Piotr Capiga, Deputy Head of Occupier Services Warsaw, Office Agency, Cushman & Wakefield.

Pandemia Covid-19 zmieniła zapotrzebowanie na miejsca parkingowe wśród blisko 40% badanej grupy. 29% ankietowanych wskazało, że obecnie potrzebuje więcej miejsc niż przed pandemią, a 11%, że potrzebuje ich mniej.

Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe

Z uwagi na pandemię COVID-19 transport miejski, głównie w okresie pierwszego lockdownu, był postrzegany jako bardzo ryzykowny. Krótkoterminowo pracodawcy podejmowali starania o udostępnienie pracownikom większej liczby miejsc parkingowych, aby umożliwić im bezpieczny dojazd do biur. Przeprowadzona przez Cushman & Wakefield ankieta pokazuje jednak jednoznacznie, że wdrażane rozwiązania miały charakter przejściowy. Większość pracodawców w efekcie pandemii nie zmieniła znacząco swojego zapotrzebowania na parkingi. 28% firm biorących udział w ankiecie wskazało zwiększone zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, a 11% ankietowanych przewiduje zmniejszenie tego zapotrzebowania. Przewidujemy, że najprawdopodobniej nie będzie miało to większego przełożenia na poziom wynajęcia garaży podziemnych czy koszt ich najmu – dodaje Piotr Capiga.

Równo połowa ankietowanych wskazała, że ich zapotrzebowanie na miejsca parkingowe nie uległo zmianie. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w czerwcu 2021 roku na próbie 132 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową (CEO, Dyr. Administracyjny, Dyr. Operacyjny, Office Manager) w budynkach zarządzanych przez Cushman & Wakefield.