Passus SA zadebiutował na NewConnect

0

Passus SA zadebiutował we wtorek na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Debiut giełdowy był okazją dla Passus do zaprezentowania wyników finansowych oraz strategii rozwoju spółki.

Passus na GPW NewConnectPassus, który jest liderem polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management), a także ma mocną pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT, w minionych trzech latach zdołał wypracować 4,7 milionów złotych zysku. Od samego początku większość zysków spółka przeznacza na rozwój własnych produktów. Podobnie środki pozyskane z emisji akcji serii F – w kwocie 1,259 mln złotych – zostaną przeznaczone na rozwój oferty firmy, w tym przez budowę grupy kapitałowej.

75 milionów przychodów w Passus w trzy lata działalności

Passus SA powstał w wyniku wydzielenia się w 2014 roku Działu Sieci i Bezpieczeństwa IT z Passus Sp. z o.o., firmy działającej w branży IT od 1992 roku. Od początku działalności rok rocznie spółka osiągała zysk. W ciągu ostatnich trzech lat działalności firma wygenerowała 75 milionów złotych przychodów.

W 2017 roku Passus wypracował 26.9 milionów złotych przychodów. Zysk netto z działalności operacyjnej spółki wyniósł 2 miliony złotych.

Passus najwięcej przychodów generuje z usług związanych z monitoringiem wydajności sieci i aplikacji (APM/NPM) – 58 proc., na drugim miejscu są usługi związane z infrastrukturą (21,8 proc.) i bezpieczeństwem IT (20 proc.). Najwięcej klientów Passus pochodzi z sektora publicznego (48.1 proc.), telekomunikacyjnego (26,5 proc.), finansowego (13,3 proc.) i handlowego (12.1 proc.).

Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus SA„Wyniki finansowe Passus charakteryzują się pewną specyfiką, która wynika z charakteru naszego biznesu – większość projektów, które realizujemy, jest długoterminowa (rok i więcej). Rozliczenie któregoś z nich może okresowo zwiększyć przychody spółki. Dlatego warto analizować nasze wyniki finansowe w dłuższych okresach. Jednocześnie od początku naszej działalności inwestujemy większość zysków spółki w rozwój własnych produktów oraz zwiększamy ilość umów ramowych, żeby tą okresowość w zwiększaniu przychodów stopniowo wyeliminować” – mówi Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus SA.

Czytaj również:  Deloitte: Trendy europejskiego rynku pracy młodych są ważne nie tylko dla młodych

Inwestycje w StressTestera i grupę kapitałową

Najważniejsze obecne produkty Passus SA to Passus Ambience (umożliwia ekstrakcję danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji, ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, a następnie przekazanie do dowolnego sytemu) i nDiagram (system do wizualizacji danych z sieci rozległych).

Środki z debiutu giełdowego spółka chce przeznaczyć na rozwój rozwiązania StressTester, które umożliwi automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. Na rozwój tego projektu wcześniej Passus pozyskał dotację z UE w wysokości 3 367 360 zł.