Passus ze skokowo większymi wynikami w I kw. 2021 r.

Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus
Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, wypracował w I kw. 2021 r. rekordowe wyniki finansowe. Przychody całej Grupy wyniosły 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 170 proc. rdr., a EBITDA zwiększyła się ponad dwukrotnie rdr. i osiągnęła wartość 4,6 mln zł. W minionym kwartale Spółka koncentrowała się na rozwoju produktów własnych, pozyskiwaniu nowych projektów oraz realizacji wcześniej podpisanych kontraktów.

Mamy powody do zadowolenia, za nami udany kwartał, w którym wypracowaliśmy rekordowo wysokie wyniki finansowe. Bardzo dobre rezultaty to efekt realizacji długofalowych umów, które zostały podpisane w ubiegłym roku, a o których informowaliśmy m.in. w raporcie rocznym i raportach bieżących. Zrealizowaliśmy także szereg mniejszych projektów. Taka dywersyfikacja przychodów na pewno zwiększa stabilność. Wyniki na pewno cieszą, tradycyjnie już zwracam uwagę, że nasz biznes należy analizować w dłuższej perspektywie niż pojedynczy kwartał. – komentuje Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus.

W minionych miesiącach Spółka poczyniła kolejne kroki na drodze ekspansji zagranicznej, podpisując umowy dystrybucyjne z globalnymi partnerami. Na początku br. z Nuvias Deutschland, który posiada sieć ponad 5 000 partnerów handlowych w 20 krajach regionu EMEA. Dzięki umowie produkty Passus, pod marką Sycope, będą mogły być sprzedawane na rynku Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Z kolei w kwietniu podpisana została umowa z rosyjskim KomSvyazEnergy, dzięki czemu Spółka będzie mogła dotrzeć do klientów w Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu.

– Podpisanie umów ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia planowanej ekspansji zagranicznej, która ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów własnych pod marką Sycope. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla pracowników obu dystrybutorów obejmujących zarówno aspekty techniczne jak i handlowe. Dodatkowo zaprezentowaliśmy nasze rozwiązania na dwóch dużych konferencjach organizowanych przez Firmę Nuvias Deutschland dla partnerów z regionu DACH i CEE. Ze względu na specyfikę produktu i klientów docelowych, którymi są największe przedsiębiorstwa i organizacje, pierwszych transakcji spodziewamy są na przełomie roku 2021 i 2022 r. – dodaje Tadeusz Dudek.

W I kw. 2021 r. Passus kontynuował prace rozwojowe nad produktami własnymi, w tym FlowControl XN i XNS, który służy do monitorowania przepustowości sieci i analizy ruchu sieciowego, a także nDiagram, odpowiadający za graficzną wizualizację struktury sieci oraz stanu kondycji poszczególnych elementów. Spółka kontynuowała również prace nad projektem dynamicznej klasyfikacji treści.

Zamierzamy konsekwentnie  inwestować i rozwijać produkty własne, systematycznie zwiększając ich udział w przychodach. Dla nas jest to kluczowy element strategii i budowy wartości, gdyż marże generowane na produktach własnych są o wiele bardziej atrakcyjne. – mówi Tadeusz Dudek.