Paweł Jackowski w zarządzie LARTIQ TFI

raporty praca biuro

LARTIQ TFI rozszerza zespół zarządzający aktywami i jednocześnie wzmacnia zarząd. Do Towarzystwa dołącza Paweł Jackowski – będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego proces inwestycyjny. Bezpośrednio będzie mu podlegał pion zarządzania aktywami.

– Wzmacniamy zarząd i zespół inwestycyjny LARTIQ TFI w poczuciu odpowiedzialności za powierzone nam środki finansowe. Efektywne zarządzanie aktywami jest dla nas podstawą do budowania zaufania naszych klientów. Jestem przekonany, że wieloletnie doświadczenie Pawła Jackowskiego stworzy kolejne, nowe możliwości dla Towarzystwa i naszych klientów – powiedział Jakub Rajchman, członek zarządu LARTIQ TFI.

– Moim priorytetem będzie wdrożenie zespołowego modelu zarządzania aktywami, który pozwoli na lepsze wykorzystanie wiedzy i talentu zarządzających. Planuję wzmocnienie części analitycznej i uruchomienie nowych, innowacyjnych produktów. Skupimy się także na zwiększeniu kontroli ryzyka i optymalizacji portfeli, a także wprowadzeniu najlepszych standardów w systemie komunikacji z klientami funduszy. – dodał Paweł Jackowski.

Paweł Jackowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994-2000 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., początkowo w Wydziale Operacji Giełdowych, a od 1997 roku na stanowisku kierownika Zespołu Inwestycji Własnych Biura. Od 2001 do 2003 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK S.A. na stanowisku tradera akcji. W latach 2003-2006 pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. jako specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem. W latach 2006-2008 pracował w TFI Opera na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami. W 2009 r. rozpoczął pracę w TFI Allianz, gdzie do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami. Z IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management związany od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2014 roku, zajmował stanowisko Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych i Zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego. Od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r. w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. odpowiadał za uruchomienie usługi zarządzania aktywami, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Członka Zarządu.