PCF Group (People Can Fly) zaoferuje ostatecznie akcje serii F niemal wyłącznie firmie KRAFTON. Wartość oferty wyniesie ponad 134 mln zł

gra gry gaming

PCF Group, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, zdecydowała o zaoferowaniu około 3,34 mln akcji serii F po cenie 40,20 zł za akcję. Oferta zostanie skierowana niemal wyłącznie do firmy KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym Spółka wcześniej zawarła umowę inwestycyjną. Łączna wartość emisji wyniesie tym samym około 134,4 mln zł.

–  Zdecydowaliśmy się ustalić cenę emisyjną akcji serii F na tym samym poziomie co cena określona w umowie inwestycyjnej z KRAFTON, czyli 40,20 zł za akcję, oraz finalnie zaoferować nowe akcje niemal wyłącznie firmie KRAFTON, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej. Łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 134,4 mln zł, co jest oczywiście kwotą niższą niż planowaliśmy pozyskać w ramach SPO. Jesteśmy przekonani o słuszności objętej strategii rozwoju i zamierzamy ją realizować, szukając dodatkowych źródeł jej finansowania w przyszłości – powiedział Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w marcu tego roku, KRAFTON zobowiązał się objąć akcje serii F stanowiące 10% kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty.

Zaktualizowana w styczniu tego roku strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada wydanie większości gier z jej portfela w modelu self-publishing. Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022.

People Can Fly pracuje obecnie nad siedmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Cztery z nich to gry z segmentu AAA, z czego jedna – Projekt Gemini – jest już w fazie produkcyjnej i realizowana jest w modelu work-for-hire na zlecenie Square Enix, wieloletniego wydawcy grupy. Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się ponadto dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Bulletstorm VR oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo, spółkę zależną PCF Group.

Na realizację nowej strategii Spółka planuje wykorzystać także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania.

Niedawno spółka zależna PCF Group – People Can Fly Canada – zawarła umowy z Bank of Montreal dotyczące udzielenia jej dwóch kredytów obrotowych: do 1,2 mln dolarów kanadyjskich (około 3,7 mln zł) na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada, oraz do 8 mln dolarów kanadyjskich (około 24,8 mln zł) na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie.

W tym tygodniu PCF Group poinformowała natomiast o rozpoczęciu negocjacji z Bankiem Pekao dotyczących udzielenia kredytu w kwocie do 50 mln zł na finansowanie kosztów związanych z produkcją gier na zlecenie.

Obok rozwijania własnej działalności wydawniczej, strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada również możliwość współpracy z renomowanymi partnerami w modelu work-for-hire. Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, a jednocześnie przestrzeń do eksperymentowania i rozwoju.

Przed tygodniem Spółka poinformowała o prowadzonych negocjacjach dotyczących zawarcia umowy produkcyjno-wydawniczej z jednym z renomowanych, globalnych wydawców. Jeśli negocjacje zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o nowy projekt.