Peter Oppenheimer, dyrektor finansowy (CFO) Apple, przechodzi na emeryturę z końcem września

0
Apple Sklep

Peter Oppenheimer, starszy wiceprezes i dyrektor finansowy (CFO) Apple, przejdzie na emeryturę z końcem września. Na stanowisku CFO, podlegającym bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Apple, Timowi Cookowi, zastąpi go Luca Maestri, obecnie wiceprezes Apple ds. finansów i kontroler finansowy spółki. Peter przekaże Luce stanowisko CFO w czerwcu, a w okresie pozostałym do września nastąpi stopniowe, kontrolowane przejmowanie obowiązków.

„Peter był naszym dyrektorem finansowym w minionej dekadzie, w której roczne przychody Apple zwiększyły się z 8 miliardów do 171 miliardów dolarów, a nasza działalność stała się zdecydowanie bardziej globalna. Jego przywództwo, cenne wskazówki, wiedza i doświadczenie miały kluczowe znaczenie dla sukcesu Apple — i to nie tylko w dziedzinie finansowej, jako że Peter angażował się również w wiele innych obszarów działalności firmy. Jego wkład i rzetelność jako dyrektora finansowego wyznacza nowy standard wśród spółek publicznych”, powiedział Tim Cook, dyrektor generalny Apple. „Peter jest także przyjacielem, na którego zawsze mogę liczyć. Choć żałuję, że nas opuszcza, cieszę się, że będzie miał więcej czasu dla siebie i rodziny. Jak można się było spodziewać po prawdziwym profesjonaliście, Peter opracował szczegółowy plan przejęcia obowiązków, który zagwarantuje niezakłócone funkcjonowanie naszej spółki”.

„Luca ma ponad 25 lat doświadczenia na wysokich szczeblach zarządzania finansowego w skali globalnej, w tym na stanowisku dyrektora finansowego (CFO) spółki publicznej. Jestem przekonany, że również w Apple doskonale sprawdzi się w tej roli”, dodał Tim. „Poszukując kontrolera finansowego dla naszej spółki, spotkaliśmy Lucę i od razu wiedzieliśmy, że zostanie następcą Petera. Luca zdążył już wnieść istotny wkład w działalność Apple i szybko zdobył szacunek kolegów w firmie”.

„Kocham Apple i ludzi, z którymi miałem zaszczyt pracować tutaj przez 18 lat. Pora jednak, abym znalazł więcej czasu dla siebie i mojej rodziny”, powiedział Peter Oppenheimer. „Od dawna chcę zamieszkać na środkowym wybrzeżu Kalifornii i bardziej zaangażować się w działalność na Cal Poly, mojej macierzystej uczelni; spędzać więcej czasu z żoną i synami; podróżować w ciekawe zakątki świata; a także — po latach marzeń — zdobyć wreszcie licencję pilota”.

Peterowi, jako dyrektorowi finansowemu, podlegają funkcje kontrolingu, skarbu, relacji inwestorskich, podatków, systemów informacyjnych, audytu wewnętrznego i infrastruktury. Pracę w Apple rozpoczął w roku 1996 jako kontroler finansowy regionu Ameryk, w 1997 roku awansował na wiceprezesa i kontrolera finansowego sprzedaży globalnej, a następnie na kontrolera finansowego spółki i wreszcie na dyrektora finansowego (CFO). W trakcie kadencji Petera roczne przychody Apple wzrosły ponad dwudziestokrotnie. W tym czasie Peter sprawował pieczę nad rozwojem globalnej strategii finansowej, systemów i procedur oraz nadzorował bardzo długie i skomplikowane zestawienia bilansowe. Pod jego kierunkiem w Apple powstał zespół finansowy najwyższej klasy światowej. Peter zarządzał także rozbudową infrastruktury, w tym uruchomieniem czterech centrów danych i nowego kampusu Apple w Cupertino. Wszystkie te placówki będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych.

Peter niedawno dołączył do Zarządu banku Goldman Sachs.

Luca może pochwalić się dogłębną znajomością różnych aspektów zarządzania finansowego. Od ponad 25 lat zbiera doświadczenia w budowaniu zespołów finansowych i kierowaniu nimi w spółkach globalnych prowadzących działalność o dużej skali i złożoności. Przed rozpoczęciem pracy w Apple Luca był dyrektorem finansowym (CFO) w firmach Nokia Siemens Networks i Xerox. Od marca 2013 roku Luca z sukcesami zarządza większością funkcji finansowych Apple, a jednocześnie ściśle współpracuje z zarządem spółki.

Luca rozpoczął karierę zawodową w General Motors i przez 20 lat pracował na stanowiskach finansowych i operacyjnych w Amerykach, regionie Azji i Pacyfiku oraz Europie. Podczas pracy w GM Luca zrealizował szereg znaczących projektów rozwojowych i operacyjnych. Należał do zespołu zakładającego regionalne struktury operacyjne GM w regionie Azji i Pacyfiku, m.in. nadzorującego inwestycje w zakłady produkcyjne w Chinach i Tajlandii. Następnie był dyrektorem finansowym zespołu odpowiedzialnego za udaną restrukturyzację działalności w Brazylii i Argentynie. Jego ostatnim stanowiskiem w GM była funkcja dyrektora finansowego (CFO) całej struktury operacyjnej GM w Europie obejmującej ponad 45 krajów i generującej roczne przychody na poziomie około 40 miliardów USD.

Luca ma wyjątkowo bogate doświadczenie międzynarodowe. Mieszkał i pracował we Włoszech, w Polsce, Irlandii, Szwajcarii, Singapurze, Tajlandii, Brazylii i Niemczech oraz w USA.

Luca jest absolwentem Uniwersytetu Luiss w Rzymie i ma tytuł licencjata ekonomii, zaś na Uniwersytecie Bostońskim uzyskał tytuł magistra zarządzania.