Pierwsze produkty bankowe oparte o WIRON na przełomie II i III kwartału

Pierwszych produktów bankowych opartych o nową stawkę referencyjną oprocentowania należy spodziewać się na przełomie II i III kwartału. Wprowadzane zmiany są istotne także dla rynku leasingowego i factoringowego, obligacji oraz instrumentów pochodnych.

Stopy procentowe od września 2022 r. już nie rosną. Główna stopa NBP pozostaje na poziomie 6,75%. Od ponad czterech miesięcy na poziomie ok. 6,90%. ustabilizowała się stawka WIBOR, która najbardziej interesuje grono złotowych kredytobiorców. Wprawdzie RPP formalnie nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek, ale niemal nikt w dalszy wzrost stóp nie wierzy, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Na początku września 2022 r., Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że dotychczas stosowana stawka WIBOR®, zostanie zastąpiona przez WIRON®, który wcześniej znany był pod nazwą WIRD®, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. W przeciwieństwie do innych propozycji, w tym WIRF czy WRR, WIRON® stawka ta uwzględnia również dane z dużych przedsiębiorstw, a nie tylko z banków. Sprawia to, że jego zasób informacyjny jest znacznie szerszy. Różnica pomiędzy oboma wskaźnikami waha się w okolicach 1 pp, jest więc istotna dla kredytobiorców, ale także dla posiadaczy niektórych obligacji skarbowych.

Wskaźnik WIRON® jest więc ustalany na podstawie oprocentowania depozytów overnight, czyli depozytów zakładanych na jeden dzień. Pod uwagę brane są transakcje, które są przeprowadzane między bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w mapie drogowej, która została opracowana przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych w 2023 r. banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

– Jesteśmy w trakcie realizacji mapy drogowej, mamy zakończony bardzo ważny etap przygotowania całej infrastruktury w zakresie tzw. nowej produkcji, a mamy na to cały 2023 r. – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich (ZBP). – Jest to olbrzymie przedsięwzięcie dla instytucji finansowych.

Od 2024 r. banki będą zobowiązane do oferowania kredytów hipotecznych oprocentowanych według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON® przy jednoczesnym rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych stosujących stałą bądź okresowo stałą stopę procentową. Natomiast gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR została zaplanowana na 2025 r.

Wprowadzane zmiany są istotne nie tylko dla kredytów hipotecznych i gotówkowych, ale także dla rynku leasingowego i factoringowego, obligacji oraz instrumentów pochodnych.

– Pierwszych produktów opartych o nową stawkę należy spodziewać się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału – wyjaśnia nowy prezes ZBP. – Zapowiadają to niektóre duże banki w obszarze kredytów hipotecznych.

Przed bankami jest także inne wyzwanie logistyczne dotyczące konwersji, czyli zamiany starego wskaźnika na nowy w zawartych już umowach kredytowych.