Plan odbudowy i rozwoju Ukrainy – szansa za bilion dolarów

ukraina

Ukraina wzywa inwestorów do wspierania ożywienia gospodarczego w Davos.

Ukrainian Venture and Private Capital Association (UVCA) wzywają do opracowania i wdrożenia „Planu odbudowy i rozwoju Ukrainy”. Szczegóły związane z potrzebami i możliwościami inwestowania w rekonstrukcję kraju zostały przedstawione podczas dyskusji Okrągłego Stołu 25 maja w Davos.

Dyskusja Okrągłego Stołu odbyła się z inicjatywy Ukraińskiego Stowarzyszenia Venture i Private Capital z udziałem głównych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych w Davos. Ukraina była reprezentowana podczas obrad Okrągłego Stołu przez Andrija Kołodyuka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ukraińskiego Stowarzyszenia Venture i Private Capital (UVCA), oraz Oleksandra Bornyakowa, Wiceministra Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Wśród prelegentów znaleźli się również Brian Kaufmann, szef działu inwestycji prywatnych w Viking Global Investors, Jürgen Rigterink, pierwszy wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Krzysztof Prałat, European Principal Group Representative w Oaktree Capital Management, Brett McDowell, szef Hedera Hashgraph oraz ponad 10 inwestorów prywatnych.

„Nie mamy zbyt wiele czasu. Miasta dotknięte wojną muszą jak najszybciej otrzymać dostęp do wody pitnej, elektryczności i paliwa, a także przygotować infrastrukturę na zimę. Zależy nam przede wszystkich na praktycznych projektach, których wartość szacuje się obecnie na jeden bilion dolarów. Przykładem takich działań, jest udział w projektach polegających na dostarczaniu sprzętu, w celu zapewnienia podstawowej infrastruktury, które prowadzone są we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Ukrainy. Ponadto, UVCA zamierza uruchomić platformę inwestycyjną” – powiedział Andrij Kołodyuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ukraińskiego Stowarzyszenia Venture i Kapitału Prywatnego (UVCA).

Goście ze Stanów Zjednoczonych (społeczność Doliny Krzemowej) i innych krajów potwierdzili, że ukraiński sektor IT jest bardzo silny, nadal działa i przyjmuje inwestycje pomimo wojny w kraju.

Uczestnicy Okrągłego Stołu zgodzili się, że oprócz pomocy makroekonomicznej konieczne jest dodatkowe wsparcie gospodarki Ukrainy.  W szczególności chodzi o współinwestowanie w projekty inicjowane przez sektor prywatny na Ukrainie. UVCA przedstawiło narzędzia, za pomocą których inwestycje te mogą być realizowane. Przede wszystkim jest to Ukraińska Platforma Odnowy. Za jej pośrednictwem UVCA wraz z innymi krajowymi stowarzyszeniami inwestycyjnymi, planuje przyciągnąć zagranicznych partnerów do inwestowania w projekty związane z energetyką, oczyszczaniem wody, przemysłem spożywczym, budową nowych miast, medycyną i innymi.

UVCA, uznawana przez społeczność światową za wiarygodnego partnera instytucjonalnego dla inwestycji na Ukrainie, zaprasza wszystkich partnerów instytucjonalnych do przyłączenia się do dalszego rozwoju i wdrażania „Planu Odbudowy i Przywrócenia Ukrainy”.

Grupa zadaniowa ds. odbudowy i rozwoju Ukrainy, zainicjowana przez UVCA, jest otwarta dla wszystkich interesariuszy ze wszystkich sektorów przemysłu i krajów świata, którzy wspierali i nadal wspierają Ukrainę i chcą aktywnie uczestniczyć w projektach, które mogą uratować życie, zatrzymać chaos i promować warunki do dalszego rozwoju już dziś.