Plany i wydatki marketingowe w sektorze polskich małych i średnich przedsiębiorstw

0
marketing
  • Polskie MŚP przeznaczają 20% ogólnych budżetów na działania online marketingowe. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie;
  • Połowa polskich MŚP planuje zwiększyć wydatki marketingowe w najbliższych dwóch latach;
  • ¼  MŚP w Polsce przyznaje, że nie ma odpowiednio wysokich budżetów ani czasu jaki może przeznaczyć na działania marketingowe.

Wszyscy wiemy, że digital marketing jest jednym z bardziej efektywnych narzędzi napędzających rozwój biznesu, a większe przedsiębiorstwa i międzynarodowe marki inwestują miliony dolarów w coraz bardziej rozbudowane działania. Czy taką samą uwagę do marketingu przywiązują małe i średnie przedsiębiorstwa? Groupon pragnął dowiedzieć się więcej przeprowadzając badanie na ponad 600 managerach odpowiedzialnych za marketing w MŚP z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Jak pokazało badanie przeprowadzone w Polsce, 91% managerów uważa, że marketing jest niezwykle istotnym elementem ich biznesu, a 92% uważa, że jest ważny dla całej branży w jakiej się obracają. Pomimo tego, ¼ z nich twierdzi, że ich firmy nie przeznaczają odpowiednio wysokich budżetów na działania marketingowe, a co więcej nie poświęcają im odpowiednio dużo czasu. W rzeczywistości, MŚP działające na polskim rynku, przeznaczają 20% budżetu na online marketing. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie, zaraz za Hiszpanią (19%).

Z czego najczęściej korzystają MŚP?

Działania organiczne we własnych kanałach social media przodują w rankingu inwestycji polskich MŚP w ostatnim roku (62%), wpisując się w ogólnoeuropejski trend. Jedynie Hiszpania postawiła na inwestycje reklamę w mediach społecznościowych, gdzie 60% przedsiębiorców korzystało z tego rozwiązania. Na drugim miejscu uplasowały się narzędzia marketingu bezpośredniego, jak ulotki, broszury czy bezpośrednia wysyłka materiałów promocyjnych (46%). Własna strona bądź sklep online, dostosowane do urządzeń mobilnych znalazły się na trzecim miejscu, z 37% wynikiem, i jest to najniższy wskaźnik na tle pozostałych państw.

Co ciekawe, patrząc z perspektywy efektywności, 44% polskich firm uważa, że ich własne kanały społecznościowe w największym stopniu przełożyły się na wyniki finansowe ostatniego roku. Drugoplanowe okazały się: marketing bezpośredni (28%), strona bądź sklep online (20%). ¼ MŚP w Polsce, kiedykolwiek prowadziło kampanię marketingową z pomocą Groupon. Co piąte w ostatnim roku.

W co zamierzają inwestować MŚP?

Mimo ograniczonych budżetów, 50% przedsiębiorstw utrzymuje, że w najbliższych dwóch latach ma plany zwiększyć inwestycje w obszarze online marketingu.

W przyszłości, profesjonaliści planują inwestycje w nowe metody płatności (44%) ale również w bardziej spersonalizowane działania marketingowe (34%). 62% z nich widzi duży potencjał we współpracy z influencerami, którzy ich zdaniem będą odgrywać znaczącą rolę w strategiach marketingowych branży w jakiej funkcjonują (66%).