Play ogłasza cenę akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej wartej 1,033 miliarda euro

0
  • największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczając ofert prywatyzacyjnych,
  • jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle[1]
  • największa pierwsza oferta publiczna firmy telekomunikacyjnej w Europie od czerwca 2015 roku

PLAY Communications S.A. („Spółka”) będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej („IPO” lub „Oferta”) na 36 PLN za jedną akcję.

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu PLAY, powiedział:

„Polska jest wspaniałym krajem, w którym można zaczynając od start-upu zbudować firmę obsługującą miliony klientów. Wejście Play na GPW jest kolejnym krokiem do wypełniania naszego zobowiązania by obsługiwać klientów na najwyższym poziomie i zapewniać atrakcyjne poziomy zwrotów naszym inwestorom.”

Informacje ogólne

  • Cena Akcji Oferowanych została ustalona na 36 PLN za jedną akcję
  • Cena Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników została ustalona na 30,6 PLN za jedną akcję
  • Cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych
  • Ustalono, że Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji (“Akcje Oferowane”), tj. 121.572.621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l., w tym 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału
  • Łączna wartość Oferty wynosi 4,4 mld PLN (ok. 1,0[2] mld EUR) przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału akcji oraz braku transakcji stabilizujących lub 4,0 mld PLN (ok. 0,9 mld EUR) bez opcji dodatkowego przydziału