PLM – narzędzie do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firmy

grafik programista

W warunkach dzisiejszej, wymagającej gospodarki, sukces danego produktu, a co za tym idzie całego przedsiębiorstwa, zależny jest od zdolności firmy do pokonania konkurencji, która także zaciekle walczy o swoją pozycję. Wygraną zapewni dobry produkt, który będzie odpowiadał na oczekiwania klientów w zakresie jego funkcjonalności, wydajności i niezawodności, a jednocześnie dostarczenie go w cenie, jaką rynek jest w stanie zapłacić. Kolejnym krokiem na drodze do zwycięstwa nad konkurentami jest ciągła optymalizacja produktu tak, aby dążyć do minimalizacji kosztów produkcji, zapewnienia łatwiejszej obsługi, poprawy jakości towarów, czy też wspierania proekologicznych inicjatyw. W tej sytuacji niezbędne jest kompleksowe zarządzanie cyklem życia produktu, tak aby móc łatwo zdefiniować obszary, które mogą ulec usprawnieniu. Z pomocą przychodzi tutaj system PLM, gdzie skrót ten oznacza z ang. ‘Product Lifecycle Managament’. Zacznijmy jednak od początku…

Co to jest PLM?

Zanim przejdziemy do omówienia systemu PLM, ustalmy najpierw czym jest cykl życia produktu. W dużym skrócie, jest to ciąg zdarzeń począwszy od pojawienia się koncepcji na produkt, poprzez proces jego wytworzenia, wprowadzenia na rynek, sprzedaży, aż do utylizacji. PLM to nic innego jak zarządzanie cyklem życia produktu, umożliwiające firmom  ekonomiczne i wydajne prowadzenie wszystkich procesów z nim związanych. To narzędzie, które integruje zasoby ludzkie, procesy i systemy oraz gromadzi i udostępnia dane na wszystkich etapach cyklu życia produktu. 

Jak system PLM może pomóc Twojej firmie?

Dzięki stosowaniu rozwiązań PLM, product managerowie, czy osoby zarządzające procesami mogą opracowywać efektywnie strategie usprawniające i w ten sposób poprawiać wyniki na wszystkich etapach cyklu. Dodatkowo każda osoba uczestnicząca w przy realizacji projektu, ma wgląd do kompleksowych informacji niezbędnych przy realizacji swoich zadań. System PLM to strategiczne podejście biznesowe, którego celem jest zwiększenie przychodu firmy, przy jednoczesnej minimalizacji zasobów niezbędnych do utrzymania i zarządzania produktem w cyklu życia. To rozwiązanie stosowane przez wiodące na rynku, świadome i szybko rozwijające się firmy, które osiągają najlepsze wyniki pod względem produktywności i jakości. 

Ale… jak to działa? 

grafikPLM system Autodesk® Fusion Lifecycle to rozwiązanie oparte na chmurze, w której przechowywane i procesowane są dane. Głównym filarem systemu jest lista materiałowa, czyli wykaz wszystkich elementów, składających się na cykl życia produktu. Znajdują się w niej m. in. komponenty niezbędne do wykonania towaru, zasoby ludzkie, technologie, szczegóły wykonawcze, cena. Lista materiałowa jest główną bazą wiedzy jeśli chodzi o zarządzanie cyklem życia produktu PLM.

Ponadto na system PLM Autodesk składają się funkcjonalne moduły:

 

  • Wprowadzanie Nowego Produktu (NPI) – zestaw danych i narzędzi, umożliwiających zarządzanie projektem, zadaniami, harmonogramem, podczas wprowadzania na rynek nowego produktu.
  • Zarządzanie jakością – zestaw danych i narzędzi, umożliwiających automatyzację procesów w zakresie eliminacji i zapobiegania usterek, a także utrzymywania produktu w niezmiennie dobrej jakości, podsumowując to zarządzanie jakością w cyklu życia produktu, na każdym jego etapie. 
  • Zarządzanie zmianą – zestaw danych i narzędzi, umożliwiających automatyzację procesów w zakresie obiegu informacji i dokumentów, związanych ze zmianami i rozwojem produktów.
  • Zarządzanie Danymi produktów – zbiór danych o produkcie, takich jak rysunki techniczne i dokumentacja, w jednym miejscu. 
  • Współpraca z poddostawcami – zestaw danych i narzędzi, umożliwiających automatyzację procesów niezbędnych do współpracy z dostawcami, jak np. zamawianie komponentów i materiałów, zgodnie z dobrymi praktykami producentów. 

 

Poza powyższymi system PLM Autodesk umożliwia pełną integrację oprogramowania z innymi systemami informatycznymi, z jakich korzysta przedsiębiorstwo. Dzięki takiemu rozwiązaniu upłynniony zostaje sposób prowadzenia procesów w firmie oraz zapobiega się błędów komunikacyjnych między różnymi komórkami firmy. 

Kolejną ważną zaletą systemu PLM jest możliwość korzystania z niego przez współpracujące z przedsiębiorstwem firmy zewnętrzne, po nadaniu im odpowiednich uprawnień. W ten sposób posiadają one także niezbędną wiedzę o produkcie i obecnym zapotrzebowaniu przedsiębiorstwa, mogą więc lepiej odpowiadać na jego potrzeby. 

projektJak wdrożyć Product Lifecycle Managment w swojej firmie? 

Jeśli należysz do grona świadomych przedsiębiorców, którzy wiedzą, że aby uzyskać przewagę konkurencyjną należy kompleksowo zarządzać całym cyklem życia produktu, stosując do tego rozwiązania cyfrowe – wejdź na autodesk.pl. Poznasz tam znacznie więcej wymiernych korzyści, jakie przyniesie Ci korzystanie z systemu PLM, a także dowiesz się o kolejnych, zaawansowanych możliwościach oprogramowania, które będziesz mógł natychmiast wdrożyć w swojej firmie. Nie ma na co czekać – zaufaj rozwiązaniu stosowanemu przez najlepszych.