Płynność finansowa na szali – zabezpieczenie należności ważne jak nigdy

1

Dynamiczny rozwój biznesu na skalę światową jest źródłem szans, ale i wyzwań z punktu widzenia współczesnych przedsiębiorstw. Problemy z wypłacalnością czy przeterminowane należności coraz częściej odbijają się negatywnie nie tylko na bezpośrednio zaangażowanych w transakcje stronach, ale czasem nawet na całej branży. O tym i o narzędziach, które są rozwiązaniem tych bolączek, dyskutowali polscy przedsiębiorcy podczas konferencji z okazji „Dnia Zarządzania Należnościami”, która odbyła się w ostatnim tygodniu we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich firm, dla których utrzymanie płynności finansowej przy rosnącej sprzedaży swoich towarów i usług za granicę jest jednym z  kluczowych wyzwań. Toczące się rozmowy były okazją do zrozumienia korzyści płynących z przemyślanego planu zabezpieczenia transakcji czy uzyskania finansowania.

Czy zabezpieczenie należności jest dziś koniecznością?

Artur Kras, prezes firmy Credit Risk Solution przedstawiając szczegółowo etapy finansowania i ubezpieczenia należności, zwrócił uwagę na to, że wraz z dynamicznym rozwojem polskich firm oraz nabierającego na znaczeniu handlu międzynarodowego, coraz więcej firm mierzy się z niespotykaną dotąd liczbą partnerów biznesowych. Dzielące nas różnice kulturowe i różne podejście do polityki płatności powoduje, że wyzwania związane z terminową zapłatą czy odzyskaniem należności są z czasem coraz trudniejsze, w szczególności dla firm, których działalność opiera się głównie na sprzedaży B2B.

Skutki braku wypłacalności jednej tylko spółki, która jest istotnym elementem rozbudowanego łańcucha dystrybucyjnego w konkretnej branży, coraz częściej odbijają się negatywnie na całym rynku. Wraz z postępującą globalizacją, przedsiębiorstwa coraz częściej są uzależnione od podmiotów czy sytuacji gospodarczej w innym regionie świata. To sprawia, że ryzyko związane z brakiem płatności jest większe i bardzo trudne do oszacowania przez samego przedsiębiorcę. Trend ten będzie postępować, chociażby ze względu na rosnącą ekspansję firm, a także coraz mniejszą stabilność gospodarki globalnej i integralność regionów – powiedział Artur Kras.

Czytaj również:  Radosław Kuczyński, prezes EFL. Co trzecia inwestycja w Polsce jest finansowana leasingiem. Przyszłość branży zależna od konsumpcji i automatyzacji

Niezmierzone perspektywy rozwoju i ich wpływ na rynek ubezpieczeń

Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Credito y Caucion w Polsce podkreślił  znaczenie zmieniającego się oblicza ogólnie pojętych usług finansowych ze względu na nabierającą coraz większego tempa digitalizację i cyfryzację, czy ewoluującą rolę tzw. Big Data. Wg niego mają one realny wpływ na rynek związany z zabezpieczaniem należności, tym samym wymuszając rozwój oferty, a także poszerzając kompetencje ubezpieczycieli. Dotychczas zdominowany przez największe firmy rynek, może ulec fundamentalnej zmianie.