PMPG SA przedstawiła program naprawczy. Stawia na zdrowy fundament, ale nie wyklucza scalenia akcji.

0

Budowa fundamentów spółki i jej wiarygodności wśród inwestorów jest kluczowym elementem programu naprawczego PMPG SA (GPW: POINTGROUP, PGM). Jeżeli jednak w czwartej z rzędu kwalifikacji kurs akcji nie spełni kryteriów, które warunkują usunięcie spółki z Listy Alertów, Zarząd rozważy zwołanie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie połączenie akcji.

Zgodnie z wymogami uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW, Zarząd PMPG SA ogłosił w sobotę program naprawczy.

W programie władze spółki podkreślają, że już w roku 2012 podjęły działania mające na celu doprowadzenie do ustabilizowania wartości kursu akcji na poziomie zapewniającym swobodny i bezpieczny obrót. W tym celu m.in. przeprowadziły analizę kursu pod kątem jego wartości w perspektywie średnio i długoterminowej, analizę możliwości i celowości przeprowadzenia połączenia akcji oraz wprowadziły do porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2013 roku punkt dotyczący połączenia akcji. Prowadząc te działania, Zarząd PMPG SA uznał jednak, że najkorzystniejszym dla Spółki i jej akcjonariuszy programem naprawczym będzie budowa fundamentów Spółki i jej wiarygodności wśród inwestorów. Podobnie uznało Walne Zgromadzenie, które jednomyślnie sprzeciwiło się podjęciu uchwały w sprawie połączenia akcji.

Mając na uwadze wyniki finansowe spółki za 2012 i 2013 r. oraz I Q 2014 r., a także opublikowane prognozy na rok 2014, Zarząd spółki w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż najkorzystniejszym sposobem na ustabilizowanie kursu akcji na bezpiecznym dla obrotu poziomie jest umożliwienie powrotu wartości kursu do poziomu sprzed okresu, w którym doszło do załamania kursu, bez wpływu na jego wartość przez dokonywanie połączenia akcji. Dlatego na chwilę obecną Zarząd rekomenduje niepodejmowanie czynności zmierzających do połączenia. Jednocześnie przypomina, że zgodnie z konserwatywną prognozą ogłoszoną w marcu br., w tym roku Grupa powinna mieć przychody na stabilnym poziomie 64 mln zł przy kilkunastoprocentowym wzroście rentowności liczonej rok do roku (wzrost EBITDA o 17 proc., licząc od korekty prognozy z końca roku 2013).

Czytaj również:  Henryk Orfinger: w eksporcie liczy się zaufanie i przezorność

Zarząd PMPG SA bierze jednak pod uwagę, iż w kolejnych weryfikacjach akcje mogą nie spełniać kryteriów określonych w uchwale Zarządu GPW. W takim przypadku, w terminie 21 dni od daty czwartej z rzędu kwalifikacji spółka ogłosi zwołanie NWZA w celu podjęcia uchwały o połączeniu akcji. Czwarta kwalifikacja wypada na koniec grudnia 2014 r.