Po ACTA 2 cyberpolisy może czekać rewolucja

raporty praca biuro
  • Restrykcyjne zasady ACTA 2 wpłyną na kształt i ceny cyberpolis.
  • Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych można uzupełnić o OC działalności multimedialnej, które zapewnia środki na pokrycie roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich.
  • Po wejściu w życie ACTA 2 zwiększy się liczba roszczeń, co spowoduje wzrost cen cyberpolis, a także może zmienić się ich zakres.

Prawodawcy unijni od kilku miesięcy dyskutują nad możliwością wprowadzeniem do europejskiego porządku prawnego przepisów mających lepiej niż dotychczas chronić prawa autorskie twórców, które określane są mianem ACTA 2. Ich zadaniem jest uniemożliwienie wykorzystywania wszelkich efektów twórczości artystycznej bez zgody i/lub zapłacenia ewentualnego honorarium autorowi. Rynek ubezpieczeń już od dawna dostrzega ryzyko niedopełnienia obowiązków ochrony praw autorskich i oferuje przedsiębiorcom zabezpieczenie na wypadek ich naruszenia, w postaci OC działalności multimedialnej.

Oferowane dziś w ramach cyberpolis OC działalności multimedialnej ma stosunkowo szeroki zakres i uwzględnia większość ewentualnych sytuacji naruszenia praw autorskich. Jednak wejście w życie nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów na pewno wpłynie na zwiększenie ryzyka ich wystąpienia. Pojawi się zatem więcej roszczeń i wzrośnie suma wypłacanych odszkodowań. Standardową reakcją na to jest ponowna analiza i kalkulacja ryzyka przez ubezpieczycieli, co doprowadzi w tym przypadku zapewne do podniesienia cen tych ubezpieczeń – zauważa Łukasz Zoń, Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

To, co dzisiaj gwarantują cyberpolisy

Dostępne w ofercie ubezpieczycieli polisy od ryzyk cybernetycznych przewidują rozszerzenie standardowych warunków polisy o ubezpieczenie OC działalności multimedialnej. Chroni ono przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami finansowymi działań komunikacyjnych powodujących m.in. zniesławienie, naruszenie prawa do prywatności, nieuprawnione wykorzystanie wizerunku, naruszenie praw autorskich czy plagiat. Ochrona ta uwzględnia także aktywność w mediach społecznościowych. Jak zatem widać, zakres funkcjonujących już na rynku ubezpieczeń obejmuje działania, których uregulowanie przewiduje propozycja ACTA 2.

Po wejściu w życie ACTA 2 mogą zmienić się nie tylko ceny ubezpieczeń OC działalności multimedialnej, ale także zakres tych polis. Wypłata środków w przypadku dokonania plagiatu czy naruszenia praw autorskich może zostać obwarowana dodatkowymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niewykluczone, że wybrane grupy przedsiębiorców mogą nawet w ogóle nie mieć możliwości zakupu takiego ubezpieczenia, ze względu na charakter prowadzonej działalności albo składka w ich przypadku będzie kilkukrotnie wyższa w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami, co może spowodować, że nie będą oni w stanie wykupić ochrony – wskazuje Łukasz Zoń.

Wizerunek chroniony polisą

Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w sieci, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, jest zagadnieniem wymagającym ostrożności i dbałości o każdy szczegół. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Jak pokazuje raport AON i Pentland Analytics „When Crisis and Technology Collide: Protecting Reputation in the Digital Age”, wpływ komunikacji kryzysowej prowadzonej w mediach społecznościowych na zmianę wartości firmy dla akcjonariuszy wzrósł dwukrotnie w ciągu kilkunastu lat. Według przeprowadzonych przez ekspertów analiz, firmy borykające się z problemami wizerunkowymi, które odpowiednio zarządzą swoją obecnością na tych portalach, mogą nie tylko wyjść obronną ręką z kryzysu, a nawet zwiększyć o 20% swoją wartość dla akcjonariuszy. Z kolei niewłaściwe działania mogą skończyć się nawet 30% spadkiem.

Cyberpolisy również w tym aspekcie mogą zapewnić przedsiębiorcom wsparcie. Warto pamiętać, że w ubezpieczeniu można uwzględnić wypłatę środków na ochronę reputacji. Oznacza to, że ubezpieczyciel przekaże firmie nakłady finansowe potrzebne na prowadzenie komunikacji kryzysowej, czyli np. zrealizowanie kampanii informacyjnej wśród klientów czy zatrudnienie agencji public relations. Ten rodzaj ochrony, tak samo jak OC działalności multimedialnej, zyska na znaczeniu w momencie wejścia w życie propozycji ACTA 2 – dodaje Łukasz Zoń.

Źródło: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych