Pocztylion-Arka PTE S.A. uzyskał wpis do ewidencji PPK

analizy raporty

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Pocztylion-Arka PTE S.A. zakończył sukcesem ostatni etap procedury formalnej o wpis do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Towarzystwo spełniło wszelkie warunki ustawowe, a uzyskując – jako jeden z podmiotów z pierwszej grupy instytucji finansowych – wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, otrzymało możliwość oferowania na rynku produktu PPK.

„Cieszymy się ogromnie, że po wielu miesiącach przygotowań Pocztylion-Arka PTE S.A. pozytywnie przeszedł przez proces weryfikacji w PFR i uzyskał wpis do ewidencji instytucji zarządzających PPK. Jesteśmy w pełni gotowi do świadczenia najwyższej jakości usług w ramach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z myślą o obecnych i przyszłych Klientach Towarzystwa przygotowaliśmy unikatową ofertę, której zadaniem będzie zapewnienie godnego zabezpieczenia emerytalnego. Fundusze zdefiniowanej daty PPK Pocztylion powstały w oparciu o międzynarodową wiedzę i kompetencje naszych inwestycyjnych partnerów – Invesco Ltd. oraz BNP Paribas, co w połączeniu z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami emerytalnymi przez Pocztylion-Arka jest niewątpliwym gwarantem sukcesu.” – mówi Adam Gola, Prezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Pocztylion-Arka PTE S.A. jest instytucją finansową obecną na polskim rynku od 1998 r. Do jej portfolio należy m.in. Otwarty Fundusz Emerytalny „Pocztylion” (utworzony w 1999 r.) oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny „Pocztylion Plus” (utworzony w 2012 r.).

Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi i długoterminowym inwestowaniu środków na rynku kapitałowym w Polsce i za granicą. W ciągu 20 lat swojej działalności, zdobyło zaufanie ponad 550 tys. Klientów, których aktywa wynoszą blisko 3 mld zł.