Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych 14.09-19.09.2020

giełda forex

Amerykańska Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami utrzymała ultra-łagodny kierunek w polityce pieniężnej. Stopy procentowa pozostały na poziomie 0,00%-0,25%. Skala programu skupu aktywów na rynkach finansowych również pozostanie na obecnym poziomie. W komunikacie zawarto nowe sformułowanie celu inflacyjnego, zgodnie z którym bankierzy centralni w USA dążą do zapewnienia maksymalnego zatrudnienia oraz inflacji na poziomie 2,0% r/r w dłuższym okresie. Oznacza to, że Fed może pozwolić inflacji kształtować się krótkim okresie powyżej celu.

We wtorek (15.09.2020), Rada Polityki Pieniężnej na pierwszym posiedzeniu po przerwie wakacyjnej utrzymała wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna kształtuje się na rekordowo niskim poziomie 0,1%, natomiast stopa depozytowa wynosi zero. Nie zmieniły się także pozostałe parametry polityki pieniężnej. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie po posiedzeniu poinformowała, że NBP będzie nadal prowadził skup obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa. Jednak nie określono ani dokładnych terminów, ani skali tego programu.

Na koniec ubiegłego tygodnia GPW w Warszawie zanotowała osłabienie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości w ciągu tygodnia 1,37%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły spadek o 1,49%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień następująco: sWIG80 osłabił się o 0,97%, z kolei mWIG40 zanotował nieco mocniejszą stratę o 2,26%.

W bieżącym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na danych z Europy oraz USA. W środę (23.09.2020) poznamy odczyty PMI dla przemysłu oraz usług z USA, Niemiec, Francji oraz Strefy Euro. Poza tym poznamy stopę bezrobocia w Polsce. Z kolei w czwartek (24.09.2020) poznamy liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz dane dotyczące sprzedaży nowych domów w USA. W piątek (25.09.2020) nadejdzie kolej na dane o skali zamówień na dobra trwale w Stanach Zjednoczonych.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.