Podsumowanie wyników finansowych GK GPW za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

  • W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku Grupa Kapitałowa GPW zanotowała wyższe przychody niż w analogicznym okresie roku ubiegłego
  • Wyższe były również zysk operacyjny i zysk netto
  • Przychody Grupy Kapitałowej GPW przekroczyły 300 mln złotych, co oznacza wzrost o 4,3% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 roku

Zysk netto za pierwsze trzy kwartały to w tym roku prawie 120 mln złotych – niemal 15% więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 160 mln złotych i był niższy o 0,1%, natomiast zysk operacyjny wyniósł 134 mln złotych i był o prawie 1% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie notuje bardzo dobre wyniki. Trzeci kwartał był pod znakiem wzrostu obrotów na rynkach towarowych i pewnej stabilizacji na rynku instrumentów finansowych. To pokazuje jak ważna dla naszej firmy jest dywersyfikacja – komentuje Marek Dietl, prezes Zarządu GPW. – Mamy dwie silne „nogi”: rynek towarowy, rynek instrumentów finansowych i one się doskonale uzupełniają. Cały czas pracujemy nad tym, żeby dobudować trzecią „nogę”, która ma być technologia. Kolejne produkty technologiczne zostały opracowane, pozyskujemy klientów, którzy testują nasze rozwiązania informatyczne.

Największą pozycją po stronie przychodów Grupy Kapitałowej GPW pozostają przychody ze sprzedaży na rynku finansowym. W trzech kwartałach bieżącego roku wyniosły one ponad 188 mln złotych, z czego ponad 130 mln złotych stanowiły przychody z obsługi obrotu.

Ponadto na obu warszawskich parkietach, od początku roku miało miejsce 38 debiutów. Na Głównym Rynku zadebiutowało 11 spółek, spośród których trzy przeszły z rynku NewConnect. Na rynku mniejszych spółek pojawiło się 27 przedsiębiorstw – wśród nich pierwsza spółka zaangażowana wcześniej w program GPW Growth. Jednak ta liczba może się jeszcze zwiększyć, bo przed końcem roku na oba parkiety warszawskiej giełdy wybierają się kolejne spółki. Najbliższe dwa debiuty odbędą się jeszcze w tym tygodniu.