Rynek lombardów – konsumenci potrzebują ochrony prawnej

Lombardy od pozostałych uczestników szeroko rozumianego rynku kredytów konsumenckich różnią się przede wszystkim tym, że lombardów nie obowiązują żadne regulacje ustawowe. Jak wynika z szacunków, ten rynek w naszym kraju jest bardzo duży. Eksperci wskazują, że punktów lombardowych przybywa i na pewno okres pandemii przyspieszył powstawanie nowych. Jednocześnie jest to odpowiedni moment i czas, aby spojrzeć na rynek lombardów – a nie pracować nad kolejnym dokręcaniem śruby sektorom firm pożyczkowych. Obecnie nie jest problemem sektor firm pożyczkowych – który przez pandemię mocno się zmniejszył. Problemem jest dzisiaj rynek usług lombardowych. Dlaczego branża lombardowa stanowi tak duży problem? Ponieważ konsumenci, którzy decydują się na współpracę z tzw. lombardami, nie podlegają żadnej ochronie. Konsumenci powinni mieć świadomość, że to oni ponoszą ryzyko zawarcia umowy – często ustnej – z właścicielem lombardu i nie podlegają żadnej ochronie ze strony odpowiednich służb.

– Aktualnie prowadzone prace nad uregulowaniem sektora firm pożyczkowych to w naszej ocenie krok w złym kierunku. Widzimy, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej – trzeba uregulować sektor firm lombardowych – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Analiza okresu covidowego i postcovidowego pokazała, że legalnie działająca branża pożyczkowa zanotowała dużo niższe przychody, a w tym samym czasie bardzo dobrze rozwijał się sektor lombardów. Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości faktycznie chce podjąć inicjatywę legislacyjną w zakresie pomocy konsumentom, to uregulowanie sektora lombardów jest najpilniejsze. Obecnie obszar ten jest poza przepisami prawnymi. Konsumenci nie są świadomi, jakie mają prawa. Jednocześnie sektor ten rozwija się bardzo dynamicznie. Podzielamy pogląd głoszący, że aby doprowadzać ponownie do dyskusji i ponownych regulacji z czasów covidowych dla sektora legalnie działających firm pożyczkowych potrzebne są szczegółowe analizy i ocena skutków regulacji. Trzeba się zastanowić czy rzeczywisty problem jest w tym, że część konsumentów pożycza środki pieniężne z legalnie działających firm. Następną kwestią do przemyślenia jest, to jakiej ochrony potrzebują konsumenci decydując się na pożyczanie w lombardach. W naszej opinii bardzo pilnie potrzeba projektu ustawy w tym zakresie i z taką właśnie inicjatywą wychodzi Federacja Przedsiębiorców Polskich. Sprawą priorytetową jest dla nas ochrona konsumenta i w tym kierunku będzie zmierzała nasza propozycja. Musimy wprowadzać ramy prawne dla tego sektora, aby nie była to tzw. szara strefa – a w zasadzie „czarna strefa”. Widzimy, jak dynamicznie rozwijała się ta branża w tym trudnym czasie gospodarki covidowej. Uważamy, że potrzeba silnych działań ukierunkowanych na przygotowanie odpowiedniej strony regulacyjnej – wyjaśnia Pączka.