Polacy chcą systemu kaucyjnego finansowanego przez producentów napojów

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przeprowadziło badania na temat opinii Polaków o wprowadzeniu w Polsce systemu kaucyjnego. Badania te pokazują, że aż 95% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego. Co więcej, 86% z nas uważa, że system ten powinien być wprowadzony jak najszybciej. Obserwacja dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych w krajach skandynawskich i krajach Europy Zachodniej prowadzi do wniosku, że najlepiej funkcjonujące systemy przełożyły pełną odpowiedzialność finansową i organizacyjną na stronę producentów. To oni są odpowiedzialni za stworzenie całego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) i organizacji odzysku – zajmują się pozyskiwaniem, odbieraniem i recyklingiem opakowań po napojach.

– Polacy dużo podróżują, obserwują inne kraje i funkcjonujące w nich systemy kaucyjne. Widzą że to się sprawdza – powiedziała serwisowi eNewsroom Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Szczególnie uderzająca jest czystość krajobrazu – ale też to, że w krajach z dobrym systemem kaucyjnym występuje wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców. Ma to duże znaczenie edukacyjne. Wprowadzenie systemu kaucyjnego powoduje utrwalenie właściwych nawyków i rozszerzenie edukacji ekologicznej na wszystkie grupy społeczne. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna. Ona zaczyna się od przedszkola i trwa przez cały okres życia obywatela – wskazuje Szczepańska.