Polacy czekają na gaz łupkowy

0

O warunkach do poszukiwania i wykorzystania gazu łupkowego oraz szansach na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski mówił premier Donald Tusk w Centrum Nauki Kopernik, podczas konferencji poświęconej gazowi łupkowemu.

– Dziś trwa debata ważna dla przyszłości całego kraju. Dyskusja i działania dotyczące gazu wpisują się w strategię bezpieczeństwa energetycznego, zarówno Europy, jak i Polski – podkreślił szef rządu. Jak dodał doświadczamy dziś tego, że gaz i ropa stały się strategicznym czynnikiem politycznym. – Dlatego poszukiwania własnych źródeł energii muszą stanowić priorytet dla Polski, a podobnie dzieje się w innych krajach europejskich – wyjaśnił premier.

Donald Tusk przypomniał, że w perspektywie 10 lat produkcja gazu w Europie spadnie, a zużycie w Europie i Polsce wzrośnie. – To oznacza, że trzeba wykorzystać każdą szansę na znalezienie nowych źródeł energii – zaznaczył. – Dlatego uwzględniając wszystkie okoliczności technologiczne, ekologiczne i finansowe jesteśmy zdeterminowani, aby poszukiwania i wykorzystanie gazu łupkowego w Polsce stało się faktem – powiedział szef rządu.

Premier życzył uczestnikom konferencji poświęconej gazowi łupkowemu maksymalnej ilości praktycznych wniosków. – Polacy na ten gaz czekają – powiedział Donald Tusk.

Podczas konferencji przedstawiane są najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie potencjału wydobywczego i eksploatacji złóż, w tym m.in. metody oceny pokładów gazu łupkowego wynikające z właściwości skał. Uczestnicy rozmawiają także na temat formacji skał łupkowych. Wiedza ta jest jednym z podstawowych warunków właściwej oceny perspektyw dla polskich projektów w zakresie eksploatacji pokładów gazu łupkowego.

Według ekspertów konsumpcja gazu ziemnego w Europie do 2020 roku wzrośnie o 90 miliardów m3. W tym samym czasie produkcja tego gazu spadnie o 102 miliardy m3. Oznacza to wielką szansę dla niekonwencjonalnych złóż, jakim jest gaz łupkowy.

Według wstępnych szacunków wielkość zasobów gazu łupkowego może wynosić od 1 do 3 bln m3. Rząd wydaje polskim i zagranicznym firmom koncesje na prowadzenie poszukiwań. Trwają już próbne odwierty, które pomogą określić wielkość pokładów i możliwości ich komercyjnej eksploatacji. Jeśli występowanie gazu łupkowego w Polsce zostanie potwierdzone, a jego wydobycie okaże się ekonomicznie opłacalne, surowiec ten może odegrać znaczącą rolę na krajowym rynku energii, doprowadzając do większej dywersyfikacji i niezależności od zewnętrznych dostaw gazu. Do tej pory rząd wydał koncesje 24 firmom.

Czytaj również:  Gdy czarne jest czarne, a czasem białe, czyli dzień z życia polskiego podatnika

Konferencja jest pierwszym z cyklu spotkań, których tematyka obejmuje kwestie poszukiwań i eksploatacji złóż gazu łupkowego. Kolejne edycje będą poświęcone zagadnieniom środowiskowym, najnowszym technikom wydobycia oraz produkcji gazu w Polsce i Europie, a także korzyści płynących z eksploatacji gazu łupkowego.

Organizatorami konferencji są ORLEN Upstream, spółka Grupy Kapitałowej PKN ORLEN zajmująca się poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem złóż węglowodorów, Energy and Geoscience Institute – University of Utah, największe na świecie konsorcjum technologii nauk o Ziemi, oraz Schlumberger Innovation Center.
***