Polacy przeciwko ubojowi zwierząt bez ogłuszania – najnowsze badania

krowa zwierzęta

W piątek 9 października Eurogroup For Animals, koalicja zrzeszająca organizacje działające na rzecz zwierząt z całego świata, opublikowała wyniki najnowszego badania opinii publicznej, dotyczącego uboju zwierząt bez wcześniejszego ogłuszenia. Europejczycy są zgodni – 9 na 10 obywateli i obywatelek Europy uważa, że każde zwierzę powinno być obowiązkowo ogłuszone przez ubojem.

W Polsce od kilku tygodni trwa głośna debata na temat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zawierającej m.in. zapis o ograniczeniu uboju rytualnego tylko na potrzeby grup wyznaniowych. Organizacja Eurogroup For Animals postanowiła sprawdzić nastroje Europejczyków w stosunku do takiego uboju zwierząt. Ubój rytualny to taki, podczas którego zwierzę nie zostaje wcześniej ogłuszon. Gardło zwierzęcia zostaje podcięte specjalnym nożem, umiera ono wskutek wykrwawienia się.

Badanie zostało przeprowadzone w formie online między 30 września a 7 października br. i wzięło w nim udział 23 126 osób z 24 krajów Europy, w tym także z Polski. Europejczycy są zgodni w kwestii uboju zwierząt przy zachowaniu ich świadomości – aż 92% badanych uważa, że zwierzęta poddane takiemu ubojowi odczuwają ból. 89% ankietowanych Europejczyków jest zdania, że zwierzęta powinny być zawsze ogłuszone przed ubojem, a 87% twierdzi, że zapis ten powinien dotyczyć też uboju na potrzeby religijne. Co ważne, 8 na 10 badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że Unia Europejska powinna poszukiwać i finansować alternatywnych, bardziej humanitarnych metod uboju, akceptowanych również przez grupy wyznaniowe.

Co o uboju bez ogłuszenia sądzą Polki i Polacy?

Z badania wynika, że nasze nastroje odzwierciedlają te, które panują w całej Europie. Aż 95% badanych Polek i Polaków uważa, że zwierzęta zabijane bez wcześniejszego ogłuszenia odczuwają ból. 9 na 10 ankietowanych uważa, że wszystkie zwierzęta powinny być obowiązkowo ogłuszane przed ubojem, nawet gdy ubój odbywa się na potrzeby religijne (tutaj poparcie wyniosło 88%). Co więcej, aż 93% Polek i Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że państwa Unii Europejskiej powinny mieć możliwość przyjęcia dodatkowych środków, zapewniających wyższe standardy w zakresie dobrostanu zwierząt.

– Badanie Eurogroup For Animals potwierdza to, co organizacje prozwierzęce mówią od lat: we współczesnej Europie nie ma zgody na cierpienie zwierząt, a ubój bez ogłuszenia niewątpliwie jest jednym z największych jego źródeł – mówi Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Mamy nadzieję, że politycy wezmą pod uwagę opinię publiczną w dalszej pracy nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt – dodaje Rawicki.

91% Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że jak największe ograniczenie cierpienia zwierząt przy uboju jest dla nich ważne. Taką opinię podziela taki sam odsetek Polek i Polaków. Choć ubój rytualny jest mocno zakorzeniony w religiach judaizmu i muzułmańskiej, coraz więcej przedstawicieli islamu dopuszcza możliwość tzw. ogłuszenia odwracalnego, które polega na oszołomieniu zwierzęcia w taki sposób, że może ono jeszcze odzyskać przytomność. Niektóre kraje wprowadziły już zakaz uboju rytualnego ze względu na troskę o dobrostan zwierząt (np. Szwecja), w innych panują różne ograniczenia związane z ogłuszeniem lub znieczuleniem zwierząt przed ubojem. Od wielu lat trwa także międzynarodowa debata odnośnie znakowania mięsa koszernego i halal tak, aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje podczas zakupów, mając świadomość skąd pochodzi kupowane przez nich mięso.

Obecnie w Senacie trwa debata na temat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. znaczne ograniczenie uboju rytualnego (byłby on dozwolony jedynie na potrzeby związków wyznaniowych, ale nie z przeznaczeniem na eksport). Kolejne prace nad ustawą będą miały miejsce już dziś, tj. 12 października.