Polfa wyemituje obligacje za 2,3 mln zł

0

Zarząd Polfy zdecydował 30 września o emisji nie więcej niż 2,3 tys obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1 tys zł.

Czytaj również:  Wschód czy zachód rynków wschodzących?