Quercus TFI zarządzał we wrześniu aktywami wartymi ponad 3,1 mld zł

GPW

Quercus TFI podał, że 30 września wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwo przekraczała 3,1 mld zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się ponad 2,6 mld zł w dziewięciu subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 134,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 227,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, 29,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ oraz 52,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 71,7 mln zł.