Polimex-Mostostal: kolejny wniosek o upadłość

0

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego, wierzyciel spółki Polimex-Mostostal złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Polimexu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku w postaci ustanowienia zarządu przymusowego.

Spółka podkreśla, ze zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości.