Polimex-Mostostal: Prawomocne uchylenie postanowienia o ustanowieniu sądowego nadzorcy majątku spółki

0

Postanowienie sądu w sprawie uchylenia zabezpieczenia majątku spółki Polimex-Mostostal w postaci tymczasowego nadzorcy sądowego jest prawomocne.

Zarząd spółki Polimex-Mostostal informuje, że 8 września powziął informację o stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych prawomocności postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia ustanowionego postanowieniem Sądu z 29 lipca 2014 roku w postaci ustanowienia na majątku spółki tymczasowego nadzorcy sądowego z wniosku wierzyciela spółki – osoby fizycznej – Zbigniewa Jóźwiaka.