Polimex-Mostostal: przesuniecie terminu zakończenia III etapu restrukturyzacji

raporty praca biuro

Termin zamknięcia III etapu restrukturyzacji Polimexu-Mostostal został przesunięty na wniosek jednego z wierzycieli na 24 września.

Zarząd spółki wyraził zgodę na wniosek jednego z wierzycieli o przesunięcie terminu zamknięcia III etapu restrukturyzacji.

Termin zamknięcia III etapu restrukturyzacji został przesunięty na 24 września i nastąpi po ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń nowej linii gwarancyjnej przez spółki segmentowe oraz zmianie przez Polimex-Mostostal odpowiednich, istniejących zabezpieczeń nowej linii gwarancyjnej oraz po zawarciu przez spółkę oraz bank PKO BP umowy rachunku zastrzeżonego na potrzeby emisji nowych obligacji.