Medicalgorithmics wzmacnia radę nadzorczą

Marzena Piszczek, Medicalgorithmics
Marzena Piszczek, Medicalgorithmics

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics powołało do rady nadzorczej Przemysława A. Schmidta oraz Marzenę Piszczek. Przemysław A. Schmidt to doświadczony menedżer i bankier inwestycyjny, obejmie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Został zgłoszony przez fundusz BioFund – największego akcjonariusza spółki. Drugi największy akcjonariusz spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zgłosił kandydaturę Marzeny Piszczek. To doświadczona ekspertka finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, doktor nauk ekonomicznych, była przewodnicząca rad nadzorczych m.in. PKO BP, PZU S.A. oraz Grupy Azoty.

Po zmianach w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics wchodzą: jej nowy przewodniczący Przemysław A. Schmidt, Marzena Piszczek, Michał Wnorowski, oraz właściciele funduszu BioFund: Paweł Lewicki i Krzysztof Siemionow. Bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem do spółki wpłynęła rezygnacja Andrzeja Gładysza, Walne zdecydowało także o odwołaniu ze składu rady nadzorczej Anny Sobockiej i Sławomira Kościaka.

Przemysław A. Schmidt
Przemysław A. Schmidt

Przemysław A. Schmidt to menedżer i bankier inwestycyjny z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 2001-2013 był Partnerem Założycielem oraz przewodniczącym rady nadzorczej TRIGON Dom Maklerski S.A. Wcześniej, przez cztery lata, pełnił funkcję wiceprezesa amerykańskiej spółki Entertainment Inc. – największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Zajmował jednocześnie stanowisko prezesa spółki Wizja TV w ramach grupy kapitałowej. W latach 2016-2021 był udziałowcem i członkiem zarządu spółki GetFresh – producenta wody źródlanej „Dar Natury”. Przemysław A. Schmidt ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987) oraz studia podyplomowe na Georgetown University, University of California (Fulbright Fellow), Leiden University oraz INSEAD (Certificate in Global Management). W okresie 2017-2020 pełnił społecznie funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Jest także aktywnym członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych.

Dr Marzena Piszczek jest adiunktem w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W przeszłości zasiadała w licznych radach nadzorczych – m.in. jako przewodnicząca rady nadzorczej banku PKO BP, Grupy PZU oraz Grupy Azoty. W latach 2011-14 była wiceprezesem zarządu ds. finansowych w PG EJ1.

Od momentu zaangażowania BioFund w Medicalgorithmics intensywnie pracujemy nad zwiększeniem wartości spółki dla akcjonariuszy. Efektem jest nowa strategia rozwoju Medicalgorithmics, która jest sukcesywnie realizowana. Dynamicznie rośnie liczba nowych partnerów biznesowych w USA i na pozostałych rynkach, a najbliższe miesiące będą stały pod znakiem rosnących przychodów ze sprzedaży z nowych kontraktów. Spółka znajduje się obecnie w innym miejscu niż była w 2022 roku i są przed nią inne rodzaju wyzwania, dlatego zdecydowaliśmy się na wzmocnienie składu rady nadzorczej. Nowy przewodniczący wnosi do Medicalgorithmics bogate doświadczenie z obszaru budowania wartości firm, bankowości inwestycyjnej i M&A. Jego zaangażowanie z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju spółki, budowy pozycji lidera na globalnym rynku technologii medycznych i generowania wzrostu wartości dla akcjonariuszy – mówi Krzysztof Siemionow, partner, współwłaściciel funduszu BioFund.

Medicalgorithmics to spółka technologiczna z ogromnym potencjałem wzrostu, działająca na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku sztucznej inteligencji i diagnostyki medycznej. Jestem przekonany, że moje doświadczenie w budowaniu zespołów oraz w branży life science przyda się we wspieraniu spółki w dalszym jej rozwoju. – komentuje Przemysław A. Schmidt, przewodniczący rady nadzorczej Medicalgorithmics.