Wyzwania przedsiębiorstw – sukcesja firm i prawne aspekty AI

Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający Kancelarią Prawną Skarbiec
Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający Kancelarią Prawną Skarbiec

Zakończyła się VI edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego. W tym roku poświęcona była takim zagadnieniom jak m.in. sukcesja rodzinnego biznesu oraz wykorzystanie AI w biznesie, czyli obszarom, których rozwój ma szansę wpłynąć na zdynamizowanie polskich przedsiębiorstw i budować silną gospodarkę.

Family Office i sukcesja firm

Podczas tegorocznej, VI edycji MFG, która odbyła się w dniach 5-6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, jednym z głównych tematów były firmy rodzinne i ich sukcesja czyli przekazywanie biznesu następcom. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy reprezentujący wielopokoleniowe firmy rodzinne i prawnicy. Potencjał polskich firm rodzinnych drzemie w sukcesji i w tzw. Family Office, otwierających drzwi do przekształcenia przedsiębiorstwa w międzypokoleniowy biznes – mówił podczas konferencji mec. Robert Nogacki z warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec, nagrodzonej podczas MFG tytułem Championa Biznesu. – To dziś jest najlepszy moment na dyskusję o możliwościach jakie daje sukcesja i jej dostępnych modelach. Pierwsze pokolenie polskich przedsiębiorców, którzy zaczynali budować swój biznes w czasach przemian osiąga właśnie wiek emerytalny i staje przed dylematem – co dalej? Jeśli środowisko regulacyjne będzie sprzyjające, a świadomość polskich przedsiębiorców odnośnie możliwości wykorzystania takich narzędzi jak sukcesja czy Family Office wzrośnie, to Polska gospodarka ma szansę na realne korzyści i wzrost w oparciu o firmy rodzinne. Dla przykładu, 57% PKB Stanów Zjednoczonych jest wytwarzane przez firmy rodzinne – podsumował Nogacki.

Ryzyko prawne związane z AI

Podczas panelu poświęconego sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływowi na gospodarkę (w dyskusji brali udział m.in. Oktawian Augustyn, Monika Zygmunt-Jakuć, mec. Robert Nogacki, Jerzy Kurgan, Mariusz Misiek i Jacek Stańdo), jednym z najistotniejszych tematów były prawne aspekty związane z AI. – To nie tylko kwestia praw autorskich czy odpowiedzialności cywilnej za skutki „decyzji” podejmowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Dla polskich przedsiębiorców to przede wszystkim problematyka wdrożenia regulacji unijnego rozporządzenia AI Act. Pod koniec maja Rada UE przyjęła poprawioną treść aktu i już wkrótce zacznie on etapami wchodzić w życie. Niedostosowanie się do nowych przepisów może skutkować karami finansowymi, w wysokości nawet do 35 milionów euro lub 7% rocznego obrotu firmy – powiedział mec. Nogacki.

AI Act, czyli Akt o sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act/AI Act), mówi o tym, jak wdrażać, używać i rozwijać AI w firmie i jakie formalne wymogi należy spełnić. AI Act dotyczy wszystkich systemów, które są wprowadzone lub używane na terytorium Unii Europejskiej. Regulacje prawne będą dotyczyć także tych systemów, które powstawały i rozwijały się poza UE lub należą do przedsiębiorstw niezarejestrowanych we Wspólnocie.

Silne polskie marki

Podczas VI edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego (MFG) warszawska Kancelaria Prawna Skarbiec, za wkład w rozwój gospodarczy, zaangażowanie w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, budowanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorstw oraz stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki, otrzymała nagrodę Champion Biznesu, przyznawaną przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze to jedno z ważnych wydarzeń biznesowo-gospodarczych w kraju, które już od 2019 roku skupia polskich i zagranicznych przedsiębiorców, naukowców i badaczy działających w biznesie. MFG łączy konferencję merytoryczną z możliwością odbywania biznesowych spotkań, sprzyjając nawiązywaniu współpracy i odnajdywaniu rozwiązań dla aktualnych problemów towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców