Północna Izba Gospodarcza będzie współpracować z Agencją Rozwoju Przemysłu

Północna Izba Gospodarcza będzie współpracować z Agencją Rozwoju Przemysłu

Porozumienie o współpracy zostało podpisane w siedzibie ARP w miniony poniedziałek. Z ramienia Północnej Izby Gospodarczej sygnatariuszami porozumienia byli: Prezes Izby Hanna Mojsiuk oraz Skarbnik Michał Wojtas. Agencję Rozwoju Przemysłu reprezentowali: Wiceprezes Paweł Kolczyński oraz Dyrektor Zarządzający Zarządzającego Konrad Trzonkowski.

– Kontynuujemy dobrą współpracę dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Kompetencje ARP bardzo mocno zmieniły się w czasie pandemii koronawirusa. Instytucja stała się jednym z najsilniejszych ogniw wspierających przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Kilka wspólnych inicjatyw za nami, a wiele pomysłów jeszcze przed nami. Porozumienie o współpracy otwiera drzwi do jeszcze silniejszego wspierania zachodniopomorskich przedsiębiorców środkami i programami ARP. Bardzo się cieszę, że Izba kolejny raz może pokazać skuteczność swoich działań – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Porozumienie podpisane w poniedziałek jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy pomiędzy Północną Izbą Gospodarczą, a Agencją Rozwoju Przemysłu. Wcześniej współdziałaliśmy przy organizowaniu wydarzeń networkingowych i warsztatów. – ARP to dla nas bardzo cenny partner do współpracy. Nasze wspólne inicjatywy były dotychczas bardzo owocne i z dużym sukcesem realizowane. Podczas podpisania umowy usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o aktywności Izby, ale i mieliśmy okazję porozmawiać o tym z jakiego wsparcia oferowanego przez ARP będą mogli korzystać przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego. Wachlarz tego wsparcia jest bardzo szeroki i niebawem w Północnej Izbie Gospodarczej organizowane będą warsztaty i spotkania informacyjne skierowane do sektora MŚP – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

– Oferta ARP, która może interesować naszych przedsiębiorców to preferencyjne poręczenia bankowe, atrakcyjne pożyczki płynnościowe czy programy grantowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach. Agencja Rozwoju Przemysłu jest także dysponentem środków z Tarcz Antykryzysowych. Możemy więc powiedzieć, że to dla nas cenny, bardzo merytoryczny partner do współpracy i silne wsparcie dla naszych przedsiębiorców – dodaje Prezes Hanna Mojsiuk.

– W ramach umowy będziemy efektywnie wspierać rozwój przedsiębiorców, między innymi poprzez szeroką ofertę instrumentów wsparcia, obejmującą doradztwo gospodarcze oraz różnego rodzaju instrumenty finansowe (zwrotne, kapitałowe i łączone), a także doradztwo w planowaniu i prowadzeniu inwestycji w sposób maksymalizujący wykorzystanie potencjału gospodarczego i kapitału ludzkiego – mówi Wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

W poniedziałek Prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk oraz Skarbnik Izby Michał Wojtas spotkali się także Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej Markiem Kłoczko.