Polska gospodarka nadal pędzi. Wyniki polskiego przemysłu najlepsze od 8 lat

Dynamika produkcji polskiego przemysłu jest największym zaskoczeniem. Pierwszych pięć miesięcy roku było najlepsze od 2011 r. Wynagrodzenia znów rosną szybciej niż się spodziewano.

Dynamika produkcji polskiego przemysłu jest największym zaskoczeniem. Pierwszych pięć miesięcy roku było najlepsze od 2011 r. Wynagrodzenia znów rosną szybciej niż się spodziewano.

Sprzedaż detaliczna w maju była wyższa niż przed rokiem o 5,6%. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,7%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5057,82 zł.

Większy niż przeciętny wzrost sprzedaży detalicznej w maju 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 16,6% wobec wzrostu o 3,3% przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,1% wobec wzrostu o 7,8% przed rokiem). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grup: „meble, rtv, agd” (o 16,6%); „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 14,8%). Niewielki spadek sprzedaży odnotowano w grupowaniu „tekstylia, odzież, obuwie” (o 0,1%). W okresie styczeń-maj 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej r/r wyniósł 6,5% (wobec wzrostu o 6,7% w 2018 r.).

W porównaniu z kwietniem 2019 r. miał jednak miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,5%.

– Impuls fiskalny w postaci dodatkowych świadczeń wypłaconych w maju będzie widoczny w danych o sprzedaży dopiero w kolejnych miesiącach, czyli niewielkie spowolnienie dynamiki w maju na pewno nie jest niepokojące – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była wyższa w maju br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 9,6% oraz z kwietniem br. o 5,3% (przed rokiem wzrosty – odpowiednio o 20,7% i 12,9%). W okresie styczeń-maj 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 9,3% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 24,0%.

– Dane napływające z polskiej gospodarki nadal pozytywnie zaskakują, choć niektóre wskaźniki rozczarowały, a dotyczy to właśnie produkcji budowlano-montażowej – ocenia ekspert XTB.

W maju 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7% r/r i wyniosło 6380,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,7% r/r i wyniosło 5057,82 zł.

– Wzrost wynagrodzeń był więc wyższy od oczekiwań analityków – przyznaje dr P.Kwiecień.