Polska Izba Przemysłu Targowego: umorzyć subwencje dla firm targowych!

targi poznań

O całkowite umorzenie otrzymanej subwencji z tzw. PFR Tarczy 2.0, wraz nadwyżkami, firmom, których do września nie stać było na uzyskanie wystarczających przychodów, by pokryć bieżące koszty – zwraca się do premiera Polska Izba Przemysłu Targowego. Nadwyżki te powstały w wyniku szacunkowego określenia planowanych przepływów finansowych przy składaniu wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0. Firmy branży targowej, mając problemy z utrzymaniem do września płynności finansowej, wykorzystały nadwyżki na bieżące koszty utrzymania. Zdaniem Izby, sytuację tych podmiotów ułatwiłoby przedłużenie wsparcia z Tarczy rządowej 9.0, jednak apele do premiera w tej sprawie spotkały się z brakiem reakcji.

Pandemia Covid 19 aż blisko na półtora roku zablokowała branżę targową. To największy kryzys, jaki spotkał ją od 1989 roku. Większość firm z tego sektora podjęło jednak wysiłek, aby przetrwać tę trudną sytuację i w pełnej gotowości ruszyć do pracy od 1 września tego roku. Tę datę branża traktuje jako symboliczny początek odblokowania imprez targowych.

– Firmy targowe, pomimo odmrożenia branży w czerwcu 2021 r., mogły w praktyce pozyskać pierwsze przychody dopiero 5 miesięcy później tj. we wrześniu 2021 r. Od kwietnia do września 2021 r. były one niemal całkowicie pozbawione wpływów – zwraca uwagę w piśmie do premiera Beata Kozyra – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Izba chce, aby rząd odpowiedzialnie potraktował te przedsiębiorstwa, które w okresie całkowitego, a zwłaszcza zimą i wiosną tego roku, unieruchomienia imprez targowych, zdane były niemal wyłącznie na wsparcie z PFR Tarczy 2.0.

– Środki finansowe, które firmy otrzymały w ramach wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0. zostały co do zasady wyliczone i wypłacone wg przygotowanych przez te firmy prognoz przychodów i kosztów stałych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021r – wyjaśnia w piśmie do premiera prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego i tłumaczy, że okres, na który była udzielona pomoc, zakończył się 31 marca 2021 r. i zgodnie z Regulaminem Programu niewydatkowaną kwotę subwencji należy zwrócić przy jej formalnym rozliczeniu.

– Targi zostały formalnie odmrożone w czerwcu 2021 r., czyli 2 miesiące po zakończeniu Tarczy PRF 2.0. Ponieważ na przygotowanie imprezy targowej potrzebne są 2-3 miesiące, pierwsze imprezy targowe mogły odbyć się dopiero we wrześniu 2021r. toteż firmy branży targowej, mając problemy z utrzymaniem do tego czasu płynności finansowej, wykorzystały nadwyżki na bieżące koszty utrzymania – w ten sposób Beata Kozyra uzasadnia apel, jaki w imieniu firm targowych, skierowała do prezesa Rady Ministrów.

– Zwracam się do Pana Premiera z apelem w sprawie całkowitego umorzenia otrzymanej subwencji wraz nadwyżkami, które powstały w wyniku szacunkowego określenia planowanych przepływów finansowych przy składaniu wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0. firmom, które z przyczyn obiektywnych do września 2021 r. nie mogły osiągnąć przychodów wystraczających na pokrycie bieżących kosztów – przeczytać można w piśmie Izby do prezesa Rady Ministrów.

Beata Kozyra przypomina też spowodowane pandemią kłopoty tego sektora i tłumaczy, dlaczego różnią się one innych, które od razu po odblokowaniu wróciły do działania i generowania przychodów.

– Jako branża targowa mamy ogromne poczucie niesprawiedliwości. Przy rozliczaniu subwencji z Tarczy PFR 2.0 firmy branży targowej są stawiane na równi z firmami branż, które zostały odmrożone w kwietniu czy w maju 2021r. i mogły natychmiast podjąć działania komercyjne. Firmy targowe, pomimo odmrożenia branży w czerwcu 2021 r., mogły w praktyce pozyskać pierwsze przychody dopiero 5 miesięcy później tj. we wrześniu 2021 r. Od kwietnia do września 2021 r. były one niemal całkowicie pozbawione przychodów – zauważa.

Jak uważa Izba, uwzględniająca specyfikę branży targowej rządowa decyzja o wsparciu, znacznie ułatwiła by funkcjonowanie firmom tego sektora.

– Pomimo naszych wielokrotnych apeli do Pana Premiera oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii o przedłużenie wsparcia z Tarczy rządowej 9.0 (która zakończyła się w kwietniu 2021 r,) dla firm z branż najbardziej poszkodowanych przez COVID-19 (w tym branżę targową), a pozostających przez kolejne miesiące w zastoju, wsparcie to nie zostało przedłużone – konstatuje Beata Kozyra w piśmie do premiera.

Izba szacuje, że z PFR Tarczy 2.0. skorzystało ok. 80% firm sektora targowego. Z informacji Izby wynika, że kłopot z rozliczeniem tej dotacji może mieć ok 10% firm.

Licząca około 4 i pół tysiąca firm branża targowa należy do najbardziej poszkodowanych przez pandemię. Z powodu odwołania imprez, firmy z tego sektora pozbawione zostały zleceń. Skorzystać mogły ze wsparcia jedynie z niektórych tarcz. Jedną z nich była PFR Tarcza 2.0. Te pieniądze trzeba jednak rozliczyć i zwrócić nadwyżki do marca 2022 r..

Dziś straty branży targowej w Polsce przekroczyły już 3 miliardy złotych.