Polska Rada Biznesu: debata na temat rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną i cyfryzacji instytucji publicznych

Michał Boni

W dniu dzisiejszym w siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie odbyła się debata zatytułowana „Elektronizacja zamówień publicznych” poświęcona wymianie doświadczeń między Polską a Finlandią w obszarze cyfryzacji instytucji publicznych w relacjach z biznesem.

W spotkaniu wzięli udział mi.in. Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni oraz Krista Kiuru Minister Mieszkalnictwa i Łączności Finlandii. Organizatorem Forum była Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Itella Information firma, która aktywnie uczestniczyła w procesie digitalizacji sektora publicznego w Finlandii.

Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz administracji publicznej w ostatnich czasach jest oznaką transformacji cywilizacyjnej w kierunku społeczeństwa informacyjnego. O znaczeniu tych zmian i ich wpływie na gospodarkę świadczą twarde dane: technologie informacyjne i komunikacyjne w ostatnich latach odpowiadają za około 1/4 wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w samej Unii Europejskiej.

Rozwiązania e-Procurement w dostawach publicznych odpowiednio wdrożone od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej będą więc czynnikiem istotnych oszczędności zarówno dla budżetu Państwa, jak i dla przedsiębiorstw realizujących dostawy. Pozwolą na optymalizację realizowanych procesów dostaw, ich kontroli oraz rozliczeń, dając jednocześnie przedsiębiorcom nowoczesne narzędzie do współpracy z innymi niż publiczny sektorami. Wdrożenie elektronicznej platformy zamówień publicznych będzie realizacją jednego z celów Agendy Cyfrowej dla Europy. Agenda cyfrowa przedstawiona przez Komisję Europejską jest jednym z siedmiu filarów strategii Europa 2020, która ustala cele dla wzrostu Unii Europejskiej (UE) do roku 2020. Agenda cyfrowa proponuje lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla wsparcia innowacji, wzrostu gospodarczego i postępu.

Mówi Tadeusz Rudnicki Ekspert Europejskiego i Polskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania – Komisja Europejska opracowała założenia nowej Dyrektywy o dostawach publicznych, zgodnie z którą procesy przetargowe będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną. Przewidywana publikacja nowej Dyrektywy – w pierwszej połowie 2013 z terminem ostatecznego jej wdrożenia najwcześniej w roku 2016. Jednocześnie Komisja Europejska przygotowuje propozycje nowych zasad dotyczących obsługi dostaw objętych przepisami o dostawach publicznych, w tym w szczególności elektronicznego fakturowania. Obecnie nowym impulsem są działania opisane w Komunikacie Single Market Act 2 – w tym Działanie Kluczowe 10 – e-fakturowanie jako standard fakturowania w dostawach publicznych. Ponadto uczynienie elektronicznego fakturowania dominującą metodą fakturowania w 2020 roku stanowić będzie realizację kolejnego z postulatów Agendy Cyfrowej dla Europy.

Polska bierze aktywny udział w europejskich projektach i działaniach związanych z realizacją zadań Strategii Europa 2020 i jej flagowej inicjatywy Agenda Cyfrowa dla Europy, w tym udział w projektach europejskich w administracji oraz projektach krajowych dotyczących elektronicznej współpracy B2B. Polskie przepisy dotyczące VAT oraz regulujące wykorzystanie e-faktur są w pełni zgodne z obowiązującą od 1 stycznia 2013 Dyrektywą VAT. Ministerstwo Gospodarki wraz z Ministerstwem Finansów prowadzą powołane w 2011 roku Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania. W najbliższym czasie planowane są prace nad utworzeniem krajowej strategii wdrażania elektronicznego fakturowania. Jednocześnie obserwowane są działania związane z rozszerzeniem dorobku projektu PEPPOL w obszarze e-fakturowania oraz obsługi dostaw publicznych na pozostałe kraje UE, w tym również w Polsce.

Finlandia jest w czołówce Krajów Członkowskich Unii Europejskiej w obszarze e-fakturowania oraz cyfryzacji administracji publicznej. Stąd fińska spółka skarbu państwa Itella Information wraz z Ambasadą Finlandii w Polsce oraz Polsko-Skandynawską Izbą Gospodarczą zaproponowały wymianę doświadczeń między krajami w obszarze elektronizacji zamówień publicznych i e-fakturowania. Do współpracy zaprosiły partnera merytorycznego w postaci Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w celu zainicjowania dyskusji merytorycznej dotyczącej szeroko pojętej elektronizacji w biznesie i sektorze publicznym.

Mówi Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni – Szczególnie interesujące wydają się doświadczenia z przebiegu procesu wdrażania e-fakturowania w administracji, zakres i efekty wykorzystania projektu PEPPOL, ustalone przez Finlandię miary efektywności wdrożenia e-fakturowania, wreszcie opinie i efekty wdrożenia e-fakturowania po stronie zaangażowanych przedsiębiorstw. Jesteśmy bardzo zainteresowani ewentualną współpracą i wymianą informacji
oraz doświadczeń np. w zakresie działań fińskiej administracji w obszarze e-fakturowania, w obszarze e-procurement, elektronicznej współpracy administracji z biznesem i obywatelami, a także w zakresie metod i treści edukacyjnych na różnych szczeblach edukacji w Finlandii.

Finlandia postrzegana jest jako kraj posiadający rozwinięty, nowoczesny system edukacyjny, który w dobry sposób potrafi przygotowywać młodzież oraz kadry przedsiębiorstw do wyzwań nowoczesnej gospodarki w społeczeństwie informatycznym. PEPPOL, czyli europejski projekt elektronizacji zakupów publicznych w Finlandii działa już od wielu lat. W zeszłym roku Norwegia również z wykorzystaniem PEPPOL wprowadziła w życie przepisy o obowiązkowym fakturowaniu elektronicznym dla dostawców objętych przepisami zamówień publicznych.

Miikka Savolainen, Dyrektor Zarządzający Itella Information Sp. z o.o dodaje – Itella współpracuje z Rządem Finlandii i Ministerstwem Skarbu w zakresie e-procurementu od 2002 roku. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom, dziś ok. 80% przedsiębiorstw w Finlandii stosuje elektroniczny sposób rozliczeń i zamówień. To dla nas sukces, jednak nie składamy broni i dalej ciężko pracujemy aby ten wynik był jeszcze lepszy. Mamy nadzieję, że długofalowy proces elektronizacji zamówień publicznych w Polsce zakończy się równie dobrym wynikiem.

Podczas Kongresu e-faktury były jednym z najbardziej gorących tematów. Okazało się, że głównym hamulcem w ich stosowaniu było niejasne prawo. Firmy bały się, że w przypadku spraw sądowych, kontroli skarbowych etc., e-faktury nie będą uznane za dowód. Polskie prawo nie nadążało za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Jeszcze do niedawna korespondencja elektroniczna typu e-mail nie była dowodem w sądzie. Jednak dzięki upowszechnieniu tej formy komunikacji sądy w końcu uznały ją za pełnoprawny dowód w sprawie. W kuluarach rozpoczęto rozmowy o tym, że warto skorzystać z dobrych wzorców, nie trzeba wyważać otwartych drzwi, rozwiązania istnieją, funkcjonują i są już sprawdzone. Stąd powstał pomysł zorganizowania oddzielnej debaty dla kadry zarządzającej i CFO dot. elektronizacji w biznesie i sektorze publicznym.

Z uwagi na ogromne doświadczenie w tym obszarze Finlandii, jednego z leaderów w cyfryzacji w Europie, fińska spółka skarbu państwa Itella Information wraz z Ambasadą Finlandii w Polsce oraz Polsko-Skandynawską Izbą Handlową zaproponowały wymianę doświadczeń między krajami. Do współpracy zaprosiły partnera merytorycznego w postaci Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w celu zainicjowania dyskusji merytorycznej dotyczącej szeroko pojętej elektronizacji w biznesie i sektorze publicznym, począwszy od e-fakturowania, aż do pełnego procesu elektronicznych zamówień publicznych. Wynikiem porozumienia stron powstał projekt e-Procurement Forum.

www.e-procurementforum.pl

Itella Information działa w Polsce od 2008 roku. Oferuje outsourcing procesów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Grupa Itella należy w 100% do fińskiego skarbu państwa. www.itella.pl