Polska Strefa Inwestycji – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Polska Strefa Inwestycji

Na mocy obowiązujących przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do końca 2026 r. Nie oznacza to, że po tym terminie przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Polsce, nie zrobią tego na tak preferencyjnych warunkach, jak miało to miejsce w SSE. Już teraz ulgę można uzyskać w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Dowiedz się, na jakie wsparcie można liczyć i jakie warunki należy spełnić, aby z niego skorzystać.

W Polsce działa obecnie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ich funkcjonowanie jest uregulowane przez ustawę z 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych. Według pierwotnego założenia miały one działać przez 20 lat od dnia ich ustanowienia. Jednak w kolejnych latach ustawę nowelizowano nie tylko o zapisy dotyczące, np. limitu obszarowego stref, ale też wydłużano czas ich funkcjonowania. Zgodnie z aktualnymi regulacjami (listopad 2023 r.) SSE będą funkcjonować do końca 2026 r.

Nie oznacza to, że ich formuła nie sprawdziła się. Wręcz odwrotnie – dzięki preferencyjnym warunkom do prowadzenia działalności, Strefy przyciągały inwestorów z całego świata, którzy stworzyli kilkaset tysięcy miejsc pracy. Dlatego program chociaż wygaszany, ma już następcę. Od 2018 r. funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji (PSI).

Co to jest Polska Strefa Inwestycji?

PSI została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji. Jej głównym celem jest wspieranie firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w realizacji nowych inwestycji na terenie całej Polski. Wsparcie polega na zwolnieniu z podatku dochodowego CIT lub podatku dochodowego PIT.

Pomoc publiczna dla inwestorów może zostać przyznana niezależnie od wielkości firmy, chociaż jej wysokość jest uzależniona m.in. od tego wskaźnika. Inny istotny czynnik, który zostanie wzięty pod uwagę przy rozliczaniu wsparcia to lokalizacja inwestycji.

Specjalne Strefy Ekonomiczne i Polska Strefa Inwestycji. Różnice

Zasadnicza różnica wskazana jest już w nazwach obu programów: SSE były ograniczone do wydzielonych obszarów, na których można było prowadzić inwestycje. Były to m.in. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Krakowski Park Technologiczny. Z kolei PSI obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski. Inwestycja może być zrealizowana na każdym terenie, publicznym bądź prywatnym.

Obecnie nie ma już możliwości uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Program jest zastępowany przez PSI i to właśnie w ramach PSI można starać się o wsparcie. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ramach PSI od września 2018 r. do końca grudnia 2022 r. wydano łącznie niemal 2 tys. decyzji o wsparciu. Deklarowana wartość inwestycji wynosi 98,5 mld zł. W ich ramach przedsiębiorcy zobowiązali się utworzyć przynajmniej 40,8 tys. nowych miejsc pracy.

Jakie wsparcie zapewnia PSI?

Aby działać w ramach PSI, inwestor musi uzyskać Decyzję o Wsparciu (DoW). Na jej podstawie, przy realizacji nowej inwestycji, przyznawane jest wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT.

DoW wydawana jest na 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Limit czasowy jest uzależniony od lokalizacji. Dla przykładu 10-letni okres wsparcia obowiązuje w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim oraz w wybranych regionach i gminach mazowieckiego, podczas gdy przedsiębiorcy inwestujący, m.in. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim mogą liczyć na 15-letni okres wsparcia. Także inwestując w granicach dotychczasowych SSE, można korzystać z ulg przez maksymalnie długi czas.

Jak wspomniano, wysokość wsparcia jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalnie może wynieść 70 proc. poniesionych kosztów nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Na takie ulgi mogą liczyć, np. mikro albo małe firmy działające na terenie województwa lubelskiego bądź podkarpackiego. Zakres ulgi jest bowiem największy dla najmniejszych przedsiębiorstw. Szczegółowe tabele z informacjami o inwestycyjnych ulgach podatkowych w różnych rejonach Polski są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać wsparcie w ramach PSI?

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe, inwestycja musi spełniać poniższe warunki:

  • być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją lub reinwestycją (np. być nowo planowanym zakładem lub istniejącym zakładem, który planuje zwiększyć zdolność produkcyjną, wprowadzić nowy produkt do swojej oferty bądź też znacząco zmienić proces produkcji),
  • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną: realizować inwestycję w sektorze przemysłu i produkcji lub nowoczesnych usług dla biznesu, IT, prac B+R. Z pomocy publicznej wykluczone sąin. działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier,
  • spełniać kryteria ilościowe, czyli minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji. Są one uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, gdzie ma być realizowana inwestycja,
  • spełniać kryteria jakościowe, które są podzielone na dwie grupy: zrównoważony rozwój gospodarczy (punkty przyznawane są np. za prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej albo wysokie przychody z eksportu) oraz zrównoważony rozwój społeczny (punkty można uzyskać np. za zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej).

Jak rozpocząć działalność w Polskiej Strefie Inwestycyjnej?

Aby ułatwić sobie rozpoczęcie działalności w ramach PSI można skorzystać z doradztwa ze strony specjalistów z Newmark Polska. Wykwalifikowani doradcy udzielą wsparcia na każdym etapie procesu wynajmowania lub zakupu powierzchni magazynowo-produkcyjnej albo terenu inwestycyjnego. Ponadto, Newmark Polska dzięki współpracy z deweloperami i wykonawcami, koordynuje procesy projektowania i budowy obiektów przemysłowo-logistycznych typu BTS (build-to-suit) i BTO (build-to-own).